Zamek Valečov - panorama

Boseň to niewielka miejscowość w północnych Czechach, położona w pobliżu większego miasta Mnichovo Hradiště na obszarze popularnego regionu turystycznego Czeski Raj. Jednym z ciekawszych zabytków są tu usytuowane w pobliżu wioski malownicze ruiny średniowiecznego zamku Valečov. Pierwotna drewniana warownia wzniesiona została tu już na początku XIV wieku i usytuowana została pośród stanowiących jej integralną część piaskowych skał. W skałach wykuto różnego rodzaju pomieszczenia oraz groty użytkowe takie jak np. magazyny, korytarze, strzelnice dla obrońców czy komory na armaty. W czasie wojen husyckich jakie toczone były na terenie Czech w XV wieku warownia została podpalona. Odbudowana w XV wieku przez przez namiestnika królewskiego zyskała nowe przedgrodzie, oraz kamienny mur z basztami. W XVI wieku do zamku został dobudowany murowany pałac. Na przestrzeni wieków warownia wielokrotnie zmieniała swoich właścicieli. Zamek zamieszkiwany był aż do XVIII wieku, kiedy to opuszczony zaczął stopniowo popadać w coraz większą ruinę. Obecnie malownicze ruiny udostępnione są dla zwiedzających. Turyści zobaczyć tu mogą m.in. pozostałości pałacu oraz wiele wykutych w skale komór z których największe emocje wzbudza więzienie oraz loch głodowy.

mail