Cerkiew św. Mikołaja w Bodružalu - panorama

Bodružal to niewielka wioska w północnej Słowacji, położona na trasie dawnego szlaku handlowego wiodącego z Węgier do Polski w bezpośrednim sąsiedztwie obecnej polskiej granicy. Jej najcenniejszym zabytkiem jest wybudowana w 1658 roku drewniana greckokatolicka Cerkiew św. Mikołaja. Jest to typowa cerkiew łemkowska typu północno-zachodniego składająca się z trzech głównych pomieszczeń: nawy, prezbiterium i babińca. Całość zaś otoczona jest zrębowym ogrodzeniem z gontowym daszkiem. We wnętrzu świątyni warto zwrócić uwagę na usytuowany pomiędzy prezbiterium a nawą XVIII wieczny ikonostas oraz barokowy ołtarz główny z ikoną Ukrzyżowania. Na północnej ścianie cerkwi zaś znajduje się bardzo dobrze zachowana polichromia przedstawiająca Ukrzyżowanie oraz Sąd Ostateczny. Obecnie w pełni odrestaurowana świątynia udostępniona jest dla zwiedzających. W 2008 roku cerkiew w Bodružal wraz z siedmioma innymi drewnianymi świątyniami słowackich Karpat została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

mail

Multimedia