Hódmezővásárhely - panorama

Hódmezővásárhely to miasto w północnej części Węgier, położone w dolinie rzeki Cisy na Wielkiej Nizinie Węgierskiej około 25 w kierunku północno-wschodnim od Segedyna. Jego początki sięgają połowy XV wieku, kiedy to János Hundáyi nadał wówczas niewielkiej osadzie status miasta polnego. Dynamiczny rozwój Hódmezövásárhely zastopowany został niespełna wiek później, kiedy to Węgry dostały się pod okupacje Turecką. Po oswobodzeniu miasta z rąk tureckich na kilka wieków dostało się ono pod panowanie rodów magnackich. W 1912 roku w Hódmezövásárhely założone zostały funkcjonujące po dziś dzień słynne zakłady ceramiczne specjalizujące się w wyrobie majoliki. W tym samym czasie powstała tu także osada plastyków, w której tworzyli tacy znani węgierscy artyści jak m in. Vilmos Aba-Novák czy Ferenc Medgyessy. Najważniejsze zabytki miasta to m in. wzniesiony w pierwszej połowie XVIII wieku kościół kalwiński, XIX wieczny gmach kolegium kalwińskiego (obecnie gimnazjum), XVIII wieczna cerkiew, imponujący eklektyczny budynek ratusza (Városháza - jeden z największych w całym kraju) oraz hotel Fekte Sas ze słynną salą bankietową.

mail

Multimedia