Puszta - panorama

Puszta to malowniczy rozległy step na Wielkiej Nizinie Węgierskiej, położony w dolinie rzeki Cisy. Obszar ten objęty jest częściowo ochroną w ramach Parku Narodowego Hortobagy (Hortobágyi Nemzeti Park). Charakteryzuję się on bogactwem i różnorodnością przyrody. Spotkać mu można m in. wydmy, porośnięte jałowcem pagórki, jary, kurhany, zaschnięte moczary czy jeziorka. Pusztę przemierzać można na piechotę, konno, rowerem lub dorożką. Dziś na skraju chronionych terenów spotkać można liczne rancza (tanyák) oraz gospody w których poza noclegiem czeka na gości bogata oferta różnorodnych atrakcji (grill, popisy kowbojskie, tresura koni czy degustacje tradycyjnych potraw węgierskich). Epoka węgierskich kowbojów (csikosi) rozpoczęła się na przełomie XVI i XVII wieku, kiedy to za sprawą sprowadzonych w te rejony hajduków okoliczne miasta polne rozwinęły hodowlę bydła, Olbrzymie stada pędzono wówczas na jarmarki Europy Zachodniej, a że czasy nie były spokojne poganiacze musieli mieć broń. Odwaga nieustraszonych hajduków sprawiła, że w zreorganizowanej przez Stefana Batorego armii tym terminem określano szeregowca piechoty węgierskiej. W tym czasie Turcy rozpoczęli także systematyczny wyrąb drzew, aby hajducy nie mogli się chronić w gęstych lasach puszty. Po jakimś czasie tereny te opustoszały jeszcze bardziej, stając się dzikimi i odludnymi pustkowiami. Zapuszczali się tu jedynie pasterze świń i bydła, zbiegli chłopi oraz wyjęci spod prawa opryszkowie. To właśnie wtedy obszary te zaczęły być określane mianem puszty (opuszczonych i niegościnnych terenów). W XIX wieku po uregulowaniu rzeki Cisy, automatycznie powiększyły się obszary stepowe, co pociągnęło za sobą dalszy rozwój hodowli zwierząt. Powstało swoiste, mocno zhierarchizowane społeczeństwo pasterzy, którzy wyróżniali się strojem. Najwyższe pozycje zajmowali pasterze koni (csikós), a najmniej cenieni byli zaś świniarze. Na początku XX wiek wraz z wprowadzeniem do puszty rolnictwa sielankowy obraz życia pasterzy zaczął odchodzić w przeszłość. Ze rozległych terenów wydzielono Park Narodowy Hortobagy, na którego obszarze zachowano step oraz kila wiosek w swoim dawnym niezmienionym stanie. Serce parku stanowi malownicze miasteczko Hortobagy. Powstało ono niegdyś na skrzyżowaniu okolicznych szlaków komunikacyjnych. Dziś zaś stanowi główną bazę noclegową i wypadową skąd startuje większość szlaków turystycznych wiodących wgłąb dzikiej puszty. W miasteczku znajduje się także niezwykle ciekawe Muzeum Pasterstwa, a dodatkową atrakcję stanowi wybudowany w latach 1820-1830 dziewięcioprzęsłowy most (najdłuższa tego typu przeprawa na Węgrzech).

mail