Romańska Bazylika w Ócsa - panorama

Ócsa to niewielkie miasteczko w północnej części Węgier, położone około 15 km w kierunku południowym od Budapesztu. Jednym z najcenniejszych zabytków jest tu usytuowana w samym centrum wioski średniowieczna trójnawowa romańska bazylika. Świątynia ta wzniesiona została w połowie XIII wieku przez zakon Norbertanów. W czasie okupacji tureckiej kościół został przekształcony w meczet o czym przypomina znajdujący się po lewej stronie ołtarza dawny mihrab. Od 1652 roku bazylika stanowiła własność kalwinów, o czym świadczą wieńczące wieże kur i buława. Wewnątrz świątyni warto zwrócić uwagę na pozostałości XIII wiecznych malowideł ściennych jakie odkryte zostały pod starym tynkiem na początku XX wieku. W prezbiterium zaś podziwiać można freski przedstawiające Matkę Boską w otoczeniu apostołów oraz sceny z legend o św. Władysławie i św. Małgorzacie. W bezpośrednim sąsiedztwie bazyliki znajduje się kryta strzechą biała chata w której urządzone zostało niewielkie Muzeum Etnograficzne. Odwiedzając Ócsa warto także zajść na stary cmentarz kalwiński (régi reformatus temető), gdzie obejrzeć można m in. dawne totemiczne nagrobki.

mail

Multimedia