Monastyr Căpriana - panorama

Căpriana to niewielka wioska w środkowej Mołdawii, położona około 35 km w kierunku zachodnim od Kiszyniowa. Tym co przyciąga tu wielu turystów i pątników jest jeden z najbardziej znanych i cenionych mołdawskich monastyrów. Losy świątyni wiążą się ściśle z działalnością takich postaci jak hospodarowie Aleksander Dobry, Stefan Wielki (Ștefan cel Mare), Petru Raresz (Petru Rareș, zwany również potocznie przez Polaków Petryłą) czy metropolita Gavriile Banulescu-Bodoni, który zresztą jest tu pochowany. Pierwsza kamienna cerkiew wzniesiona została tu w latach 1491-1496, za czasów Stefana Wielkiego. Z miejscem tym oraz władcą związanych jest wiele lokalnych legend i podań. Jedna z nich tłumaczy pochodzenie nazwy monastyru. Mianowicie pewnego razu wracając ma czele swoich zwycięskich oddziałów po jednej z licznych bitew z Turkami, hospodar zatrzymał się na rozległej planie pośrodku lasu, gdzie spostrzegł łanię (căprioara) uciekającą przed wilkiem. Wydarzenie to ponoć skłoniło do rozbicia obozu i podjęcia decyzji o budowie cerkwi. W kolejnych wiekach swojego istnienia świątynia traciła sukcesywnie swoje znaczenie, chyląc się niemal do upadku. Dopiero w pierwszej połowie XIX wieku staraniem mołdawskiego patriarchy Gavriile'a Banulescu-Bodoniego, klasztor został poddany gruntownej renowacji. Dodatkowo wybudowano tu nową monumentalną cerkiew św. Jerzego (Sf. Gheorge). Najcenniejszym obiektem monastyru stanowi jednak średniowieczna cerkiew Zaśnięcia Matki Boskiej (Adormirea Maicii Domnului). Ta XVI wieczna świątynia reprezentuje sobą wiele cech jakie spotkać można było w średniowiecznych mołdawskich cerkwiach. Najważniejsze z nich to m in. trójkonchowa bryła czy specjalna wydzielona komora grobowa (gropnita). W latach 2003-2005 przeprowadzona została gruntowna renowacja monastyru.

mail

Multimedia