Pałac Forgách w Szécsény - panorama

Szécsény to niewielkie prowincjonalne miasteczko w północnych Węgrzech, położone nad rzeka Ioply, około 19 km w kierunku wschodnim od Balassagyarmat. Jednym z jego ciekawszych zabytków jest usytuowany na terenie rozległego (8 hektarowego) parku okazały barokowy Pałac Forgách. Rezydencja ta wzniesiona została w drugiej połowie XVII wieku na polecenie członków szlacheckiego rodu Forgách. Budowla ta powstała na szczątkach zniszczonego przez Turków monumentalnego średniowiecznego gotyckiego zamku obronnego. O dawnej twierdzy przypominają pozostałości murów obwodowych oraz wkomponowane w nowy pałac dwie baszty mieszkalne. W 1705 roku w ruinach zamczyska ówczesny książę Siedmiogrodu Franciszek Rakoczy II zwołał sejm, który uchwalił m in. unię pomiędzy Górnymi Węgrami a Siedmiogrodem, a także obwołał Rakoczego generalnym wodzem powstania przeciwko Habsburgom. Obecnie w pałacu swoją siedzibę ma Muzeum Regionalne (Kubinyi Ferenc Múzeum) szczycące się bogatą kolekcją znalezisk archeologicznych oraz licznymi trofeami myśliwskimi. We wschodniej baszcie, która ocalała ze średniowiecznego zamku, można obejrzeć m in. imponująca kolekcję narzędzi tortur. W bezpośrednim sąsiedztwie pałacu znajduje się barokowy XVIII wieczny zespół klasztorny. Świątynia to powstała w miejscu zniszczonego w czasie wojen tureckich XIV wiecznego kościoła klasztornego Franciszkanów (ferences templom és rendház).

mail

Multimedia