Zamek Bouzov - panorama

Bouzov to niewielkie miasteczko we wschodnich Czechach, położone na Morawach, około 30 km w kierunku północno-zachodnim od Ołomuńca. Tym co przyciąga tu wielu turystów jest usytuowany na malowniczym wzgórzu monumentalny średniowieczny zamek obronny. Najstarsze historyczne wzmianki historyczne o warowni pochodzą z początku XIV wieku. Wtedy to posiadłość stanowiła własność szlacheckiej rodziny Buzów. W kolejnych wiekach zamek wielokrotnie zmieniał swoich właścicieli. Władał nim m.in. do książę Jodok z Moraw, Jan z Vildenberga czy książęta Kunštátu. W 1696 roku warownia została kupiona przez arcykanclerza Rzeszy Niemieckiej i wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Franza Ludwiga von Pfalz-Neuburga (1664-1732). W rękach zakonu zamek pozostawał aż do 1939 roku, kiedy to został skonfiskowany przez nazistów. W czasie II wojny światowej w jego murach znajdowała się jedna z siedzib jednostki SS. Obecny wygląd zamku jest wynikiem gruntownej przebudowy dokonanej na przełomie XIX i XX wieku. To właśnie wtedy warownia odzyskała swój dawny średniowieczny wygląd. Jej inicjatorem był wielki mistrz zakonu arcyksiążę Eugen Habsburg (1863-1954) a za projekt odpowiadał profesor Akademii Sztuk Pięknych w Monachium - Georg von Haberisser. Zamek ten obecnie stanowi jeden z ciekawszych i chętnie odwiedzanych zabytków Środkowych Moraw. Dla odwiedzających przygotowano kilka tras zwiedzania. Istnieje także możliwość wieczornego zwiedzania przy świecach. Odwiedzając warownię Warto zobaczyć m in. neogotycka kaplicę zamkową z unikatowym gotyckim ołtarzem i płytami nagrobnymi mistrzów Zakonu z lat 1395-1515, zbrojownię oraz znajdującą się na dziedzińcu bogato zdobioną 40 metrową studnię. Warownia bardzo często wykorzystywana była jako plan filmowy. Kręcono tu m.in. sceny do popularnego serialu Arabela czy niemieckiego filmu pt. Fabryka zła (Napola).

mail

Multimedia