Ksanti - panorama

Ksanti to miasto w północno-wschodniej Grecji, położone na malowniczych stokach Rodopów nad niewielką rzeczką Kosynthos. Jego początki sięgają IX wieku n.e. kiedy to katoliccy biskupi przekształcili niewielką wówczas osadę zwana Xantheia w jedną ze swoich siedzib. Na przełomie XIII I XIV wieku Ksanti stanowiło jeden z ważniejszych ośrodków miejskich w regionie. O tamtych czasach przypominają dziś znajdujące się na obrzeżach miasta pozostałości bizantyjskiej twierdzy z murami obronnymi i basztami. Na początku XVIII wieku Ksanti wraz z sąsiednią Genisseą rozpoczęły produkcję doskonałego tytoniu, który stał się znanym i cenionym towarem eksportowym w całej Europie. Wkrótce potem miasto stało się tytoniową stolicą kraju o czym przypominają rozległe lokalne plantacje. Kres świetności Ksanti nastąpił w pierwszej połwie XIX wieku, kiedy to nawiedzone i zniszczone zostało przez dwa trzęsienia ziemi. Kolejny rozkwit miasta nastąpił jeszcze w tym samym wieku. Stało się to za sprawą wielkiego pożaru Genisei, a co za tym idzie przeniesienia wszystkich urzędów, firm i zakładów do Ksanti. W 1912 roku miasto zostało zajęte przez Bułgarów, a w 1919 roku na mocy traktatu pokojowego podpisanego w Neuilly-sur-Seine pod Paryżem Ksanti wraz z okolicznymi terenami przekazane zostało Grecji. Większość atrakcji turystycznych Ksanti rozlokowana jest na terenie starego miasta (paleo poli), które stanowi jedną z najrozleglejszych zabytkowych stref miejskich w całej Grecji. W zespole urbanistycznym spotkać można zarówno elementy architektury klasycystycznej, tradycyjnej jak i orientalnej. na uwagę zasługują liczne domy budowane niegdyś przez zamożnych kupców tytoniowych. W jednym z nich funkcjonuje obecnie Muzeum Folkloru, z ciekawą ekspozycją dotyczącą przemysłu tytoniowego. W mieście organizowany jest jeden z największych targów w okolicy. W sobotnie poranki zjeżdżają się tu Grecy, Turcy, Cyganie i Pomakowie handlując przeróżnymi towarami.

Pomacy

Ksanti uważane jest także za nieoficjalną stolicę Pomaków - jasnowłosego ludu o słowiańskiej urodzie żyjącego w górach zachodniej i środkowej Tracji. Stanowią oni jedną z najbardziej kontrowersyjnych mniejszości etnicznych w Grecji. Ich prawa zagwarantowane jeszcze w 1923 roku przez Traktat Lozański są łamane po dziś dzień. Do 1995 roku żyli oni w wydzielonej strefie militarnej, bez prawa poruszania się powyżej 30 km od miejsca zamieszkania. Badania greckich uczonych wykazały, że nie mają oni nic wspólnego z Turkami i są najczystszej krwi Grekami. Turcy twierdzą zaś, że Pomacy są potomkami jednego z osmańskich plemion, a Bułgarzy że są Bułgarami, którzy w XVII wieku zostali siłą nawróceni na islam.

mail

Multimedia