Lewes - panorama

Lewes to miasto w południowo-wschodniej Anglii (hrabstwo Sussex), położone nad rzeką Ouse. Jego nazwa pochodzi od dawnego anglosaskiego słowa "hlew" oznaczającego wzgórza. Historia Lewes sięga początków XII wieku, kiedy to ówczesny normański możnowładca Wilhelm de Warenne polecił wybudować tu twierdzę obronną. W kolejnych latach u stóp warowni zawiązała się niewielka osada, która w XIII wieku przekształciła się w znaczące miasto. W 1264 roku stało się ono areną buntu możnowładców pod wodzą Szymona de Montfort (1208-1265), skierowanego przeciw rządom angielskiego króla Henryka III Plantageneta (1207-1272). W bitwie stoczonej pod Lewes rebeliantom udało się nawet pojmać brata władcy, jednak nie uchroniło to ich od ostatecznej klęski. Po śmierci Szymon pochowany został w pobliskim opactwie. W 1556 roku za panowania Marii I Tudor. zwanej Krwawą Marią (Bloody Mary), w mieście spalono żywcem na stosie 17 protestantów. Dla upamiętnienia męczenników postawiono wiele tablic pamiątkowych blisko miejsc ich kaźni. Wydarzenie to przeszło do historii i po dziś dzień można przeczytać w wielu książkach o męczennikach z Lewes. Obecnie Lewes to niewielka miejscowość przyciągająca do siebie kilkoma ciekawymi zabytkami. Większość z nich jak ma to zazwyczaj miejsce w Anglii znajduje się przy głównej ulicy - High Street. Najcenniejszą budowlą miasta jest usytuowany na dwóch malowniczych wzgórzach XII wieczny normański zamek (Lewes Castle). Pozostałe ciekawe zabytki Lewes to m in. wzniesiona na ruinach dawnego klasztoru posiadłość Southover Grande, kościół św Jana Chrzciciela, pzostałości klasztoru św. Pankracego (St Pancras Priory) oraz XVI wieczny dom Anny z Cleves (Anne of Cleves House).

mail