Opactwo w Tihany - panorama

Tihany to popularna miejscowość turystyczna na Węgrzech, położona na półwyspie o tej samej nazwie nad północnym brzegiem Balatonu. Jednym z najważniejszych zabytków miasta jest założone w połowie XI wieku z polecenia wywodzącego się z dynastii Arpadów króla Andrzeja I - Opactwo Benedyktynów. Zachowany do czasów obecnych edykt królewski nakazujący budowę opactwa, zawiera najstarsze pisane słowa z użyciem języka węgierskiego. Jego oryginał przechowywany jest w Pannonhalma. Na przełomie XVI i XVII wieku w skutek licznych tureckich najazdów zdecydowano się przekształcić klasztor w warowną twierdzę. Wtedy też bracia zakonni zostali zmuszeni do opuszczenia opactwa. Benedyktyni powrócili tu dopiero w 1716 roku, zapoczątkowując złoty wiek opactwa. To właśnie wtedy wzniesiony został nowy barokowy kościół oraz w znacznej mierze przebudowano zabudowania klasztorne. Obecnie w zabudowaniach klasztornych urządzone zostało muzeum w którym zgromadzone zostały cenne zbiory przedmiotów liturgicznych oraz liczne manuskrypty. W romańskiej krycie spoczywają zaś relikwie zmarłego w 1060 roku ówczesnego króla Węgier - Andrzeja I. Każdego lata w kościele klasztornym organizowane są także koncerty organowe. W okresie średniowieczna (XI-XIV wiek) na półwyspie Tihany osiedlili się także mnisi prawosławni, którzy na wschodnim stoku grodziska (obecnie wioska Gödrös), wykuli w bazaltowym tufie cele. Dziś wydrążone w 20 metrowej ścianie pustelnie (Remetetelep) stanowią unikatowe tego typu obiekty w tej części Europy. W pobliżu opactwa znajduje się także czterogwiazdkowa wioska turystyczna - Club Tihany, skansenem, słynne Wzgórze Echa (Visszhang-domb) oraz Muzeum Lalek.

mail

Multimedia