Zamek w Guildford - panorama

Guildford to miasto w południowo-wschodniej Anglii (hrabstwo Surrey), położone nad rzeką Wey (prawy dopływ Tamizy). Jednym z ciekawszych zabytków są tu usytuowane na malowniczym wzgórzu ruiny średniowiecznego zamku obronnego. Pierwotna kamienna warownia w Guildford wzniesiona została prawdopodobnie już w drugiej połowie XI wieku po podboju Brytanii przez Wilhelma Zdobywcę (1028-1087). Podyktowane zostało to strategicznym położeniem miasta przy brodzie (ford) na rzece Wey. W 1215 roku w murach zamku król Jan bez Ziemi podpisał słynny przywilej zwany Wielką Kartą Swobód (Magna Carta). Dokonało się to pod naciskiem możnowładztwa, wzburzonego królewską samowolą i uciskiem podatkowym. Akt ten formalnie był przywilejem mającym równocześnie znamiona umowy między królem a jego wasalami. Karta ograniczała władzę monarszą, głównie w dziedzinie skarbowej (nakładanie podatków za zgodą rady królestwa) i sądowej (zakaz więzienia lub karania bez wyroku sądowego), określając uprawnienia baronów, duchowieństwa i zakres swobód klas niższych. Na przestrzeni wieków zamek był wykorzystywany głównie jako rezydencja mieszkalna dla królewskiej rodziny. Twierdza była także sukcesywnie rozbudowywana i powiększana. Swego czasu sam król Henryk III Plantagenet (1207-1272) uznał zamek za jeden z najbardziej luksusowych w całej Anglii. Po jego śmierci zaniedbana warownia zaczęła popadać w ruinę. Dopiero w 1611 roku zamek nabył jeden z miejscowych kupców, który bez powodzenia próbował przerobić ją na prywatną rezydencję. Jeszcze w tym samym wieki zawalił się dach oraz uszkodzone zostały niektóre stropy. Obecnie częściowo odrestaurowany zamek udostępniony jest dla zwiedzających. Całość otoczona jest malowniczymi ogrodami, które w sezonie wiosenno-letnim zadziwiają gości niezwykłą mnogością barw. Odwiedzając Guildford warto także zobaczyć XVII wieczny ratusz (Guildhall), mieszczące się w gmachu Castle Arch muzeum poświęcone Lewisowi Carrollowi (autor powieści Alicja w krainie czarów) oraz wzniesioną w 1961 roku nowoczesną anglikańską katedrę.

mail

Multimedia