Dzierżyńska Góra - panorama

Dzierżyńska Góra (345 metrów n.p.m.) to najwyższe wzniesienie Białorusi. Góra ta znajduje się w środkowej części kraju na Wysoczyźnie Mińskiej w pobliżu wioski Skirmuntów, około 30 km w kierunku zachodnim od centrum Mińska. U jej podnóża mają swoje źródła rzeki Ptycz, Isłocz, Suła oraz Usa. W czasach prehistorycznych góra stanowiło miejsce kultu pogańskiego. Jeszcze do lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia nazywana była Świętą Górą, kiedy to po przyłączeniu do sowchozu Komsomolec na cześć ówczesnego prominentnego działacza komunistycznego - Feliksa Dzierżyńskiego (1877-1926) zyskała swoją obecną nazwę. Obecnie góra jest popularnym celem wycieczek, chętnie odwiedzanym przez turystów. Na jej szczycie znajduje się tablica pamiątkowa.

mail