Szombathely - panorama

Szombathely to miasto w zachodnich Węgrzech (stolica komitatu Vas), położone około 15 km w kierunku wschodnim od austriackiej granicy. Jest to jedno z najstarszych miast na Węgrzech którego udokumentowane początki sięgają czasów starożytnych. Założone zostało w 45 roku n.e. przez cesarza Klaudiusza jako Colonia Claudia Savaria i dzięki korzystnemu położeniu na trasie słynnego Bursztynowego Szlaku bardzo szybko stało się ważnym ośrodkiem handlowym i stolicą Górnej Pannoni, prowincji Cesarstwa Rzymskiego. Z miastem związanych jest dwóch wczesnochrześcijańskich świętych: biskupa Kwiryniusza (rzekomo został utopiony w miejscowym potoku) oraz św. Marcina z Tours który, przyszedł tutaj na świat w 316 roku. W 458 roku miasto zostało nawiedzone i doszczętnie zniszczone przez trzęsienie ziemi. Mimo to do czasów obecnych zachowało się kila interesujących pamiątek z tamtego okresu. Są to m in. pozostałości świątyni egipskiej matki Izydy oraz fragmenty Bursztynowego Szlaku. W XI wieku Szombathely znalazło się w granicach królestwa węgierskiego. Wtedy też dawna nazwa miasta - Savaria została zastąpiona nową - Szombathely oznaczającą mniej więcej tyle co "miejsce sobotniego jarmarku". W XIII Szombathely zostało najechane i zniszczone przez wojska Tureckie. Wkrótce potem odbudowane uzyskało status wolnego miasta królewskiego. Począwszy od czasów rzymskich, aż do XVIII Szombathely, pozostawało własnością biskupów Győr, a swój największy okres rozkwitu przeżywało po 1777 roku, kiedy to Maria Teresa poleciła założyć tu biskupstwo. Wtedy też rozpoczęto budowę monumentalnej katedry, która stanowi trzecią co do wielkości tego typu budowlę na Węgrzech. W czasie II wojny światowej w skutek alianckich nalotów centrum Szombathely zostało częściowo zniszczone o czym dziś przypominają betonowe plomby, zakłócające barokową architekturę miasta.

Zwiedzanie

Najciekawsze zabytki Szombathely to m in. XVIII wieczny monumentalny Pałac Biskupi (jeden z najpiękniejszych przykładów późnego baroku na Węgrzech), budynek Ratusza Miejskiego (Városhaza), barokowy kościół św. Marcia oraz późnobarokowa katedra (Szekesegyhaz).

mail

Multimedia