Pałac w Tworkowie - panorama

Tworków to niewielkie miasteczko w południowej Polsce, położone nad Odrą w bezpośrednim sąsiedztwie Czeskiej granicy. Jednym z ciekawszych zabytków są tu malownicze ruiny neorenesansowego pałacu. Pierwotna warownia wzniesiona została tu już prawdopodobnie w XIII wieku. W połowie XVI wieku okoliczne ziemie wraz z zamkiem zakupił ówczesny ziemski Kasper Wiskota von Wodnik. Zaraz potem polecił on przebudować dawną (prawdopodobnie wówczas zniszczoną) twierdzę w okazały pałac będący siedzibą jego rodu. Po śmierci Wodnika rezydencja wielokrotnie zmieniała swoich właścicieli. W pierwszej połowie XVII wieku pałac stał się własnością rodziny Lichnowskich. To właśnie za ich panowania miała miejsce pierwsza większa przebudowa budowli. Wtedy też w znacznym stopniu zostały przebudowane wnętrza. Kolejne zmiany pałacu miały miejsce pod koniec XVIII wieku. Wówczas otoczony został on malowniczym parkiem krajobrazowym. Swój ostateczny neorenesansowy kształt rezydencja uzyskała podczas ostatniej większej przebudowy jaka miała miejsce w latach 1872-1874. Dokonali tego ówcześni właściciele pałacu - rodzina von Saurma-Jeltsch. Najtragiczniejszą datą w historii zamku był rok 1931, kiedy to w skutek szalejącego pożaru doszczętnie zniszczona została większość budowli. O zaprószenie ognia podejrzewani byli ówcześni jego właściciele, którzy rzekomo zrobili to w celu wyłudzenia odszkodowania. Po tym tragicznym wydarzeniu pałac nie został już nigdy odbudowany, a kolejne zniszczenia przyniosła II wojna światowa. Po wojnie planowana była całkowita rozbiórka ruin, lecz zaniechano tego pomysłu, dzięki czemu dziś możemy podziwiać pozostałości tego niegdyś pięknego pałacu. Najlepiej zachowanym elementem budowli jest wysoka wieża na której znajduje się informacja o dacie jej budowy oraz herb rodziny von Saurma-Jeltsch.

mail