Esztergom - panorama

Esztergom (Ostrzyhom) to zabytkowe miasto w północnych Węgrzech, położone na malowniczej wysokiej skarpie w zakolu Dunaju, około 40 km w kierunku północnym od Budapesztu. Jego historia sięga czasów starożytnych, kiedy to znajdowała się tu jedna z rzymskich kolonii zwana Solva. W późniejszym czasie tereny te zostały zajęte przez Madziarów, którzy w 972 roku wznieśli tu jeden ze swoich warownych zamków. Esztergom w świadomości Węgrów uważany jest za kolebkę węgierskiego chrześcijaństwa i katolicyzmu. To właśnie tutaj w 1000 roku przyjął chrzest ówczesny król Węgier, Stefan I zwany Węgierskim (protoplasta dynastii Árpádów). W kolejnych wiekach miasto stanowiło główny ośrodek gospodarczy i handlowy kraju oraz siedzibę biskupstwa. Okres świetności Esztergomu zakończył się wraz z inwazją turecką, kiedy to wojska tureckie przedostały się przez zamarznięty Dunaj i ruszyły na miasto. Wielokrotnie najeżdżane i niszczone ostatecznie w XVI wieku zostało stałe zajęte przez Turków. Pod rządami okupanta miasto stanowiło ważny ośrodek militarny i administracyjny północno-zachodnich rejonów imperium tureckiego. Pod panowanie węgierskie Esztergom powrócił w 1683 roku. Wtedy też rozpoczęła się powolna odbudowa miasta. W XVIII wieku Esztergom wybudowano na nowo w barokowej i neoklasycystycznej wersji. Niespełna wiek później, zadecydowano także o budowie nowej monumentalnej bazyliki. Świątynia ta wzniesiona została w miejscu zniszczonego przez turków kościoła św. Adalberta. Za projekt bazyliki odpowiedzialni byli wybitni klasycystyczni architekci: Pál Kühnel, Janos Pakh i József Hild. Obecnie Bazylika św. Wojciecha to największa i zarazem jedna z najważniejszych katolickich katedr na Węgrzech. Góruje ona majestatycznie nad miastem i widoczna jest z odległości wielu kilometrów. W jej wnętrzu znajduje się skarbiec skrywający najbogatszą kolekcję przedmiotów liturgicznych na Węgrzech. W kryptach zaś spoczywają prymasi Węgier wraz z legendarnym męczennikiem totalitaryzmu Józefem Mindszenty. W 1991 roku bazylikę odwiedził podczas jednej ze swoich pielgrzymek papież Jan Paweł II. W bezpośrednim sąsiedztwie bazyliki znajduje się wybudowana na początku XVI wieku renesansowa kaplica arcybiskupa Esztergom, Tamása Bakócza (1442-1521). To właśnie w niej po zwycięskim odparciu wojsk tureckich spod Wiednia zatrzymał się Jan III Sobieski. Odwiedzając Esztergom warto także zobaczyć Zamek Árpádów, okazałą Synagogę (Esztergomi zsinagóga), barokowy kościół parafialny Wodnego Miasta, liczne XVIII wieczne kamienice mieszczańskie, Muzeum Dunaju, Wzgórze św. Tomasza oraz otwarty w 2001 roku spinający brzegi Dunaju graniczny Most Marii Walerii (Mária Valéria híd). Każdego roku Esztergom odwiedzany jest przez blisko milion turystów i pielgrzymów z całej Europy.

mail

Multimedia