Hierapolis - panorama

Pamukkale (bawełniany zamek - pamuk w języku tureckim oznacza bawełnę, kale zaś zamek) to niewielka miejscowość w zachodniej Turcji, położona w dolinie Cürüksu, około 20 km w kierunku północnym od miasta Denzil. Obok słynnych białych skalnych tarasów tym co przyciąga tu wielu turystów są pozostałości starożytnego miasta Hierapolis. Założył je na początku II wieku p.n.e. ówczesny król Pergamonu, Eumenes II. Miasto powstało w sąsiedztwie leczniczych źródeł termalnych, które znane i wykorzystywane były już od czasów prehistorycznych. W 133 roku p.n.e., po śmierci ostatniego króla Pergamonu, Hierapolis dostało się pod panowanie Rzymian. W 17 roku p.n.e. miasto zostało zniszczone przez silne trzęsienie ziemi. Odbudowane jako miasto rzymskie, ponownie zostało zniszczone przez silny wstrząs, tym razem w 60 roku n.e. w czasach panowania Nerona. Po upadku Cesarstwa Hierapolis znalazło się w granicach Bizancjum stając się ważnym ośrodkiem chrześcijaństwa w regionie. Wtedy też miasto otoczone zostało pierścieniem murów obronnych. Okres świetności Hierapolis zakończył się w 1354 roku, kiedy to kolejny raz zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi. Od tego czasu zaniedbane i opuszczone popadło w ruinę i zostało zapomniane na wieki. Pierwsze prace archeologiczne przeprowadzone zostały dopiero w drugiej połowie XIX stulecia. Odkryto wówczas pozostałości dawnych zabudowań z okresu rzymskiego i wczesnochrześcijańskiego. Obecnie na terenie stanowiska archeologicznego obejrzeć można m.in. pochodzące z w II wieku n.e. Wielkie Łaźnie, ruiny świątyni Apolla, Plutonium (najstarsze znane miejsce kultu w starożytnym Hierapolis), Teatr Rzymski (jeden z najlepiej zachowanych obiektów Hierapolis), ruiny kilku kościołów oraz starożytną rozległą nekropolię.

Hierapolis - Plan

Ciekawostki

  • Nazwa miasta nadana została na cześć Hiery, żony Telefosa, króla Myzji, któremu oddawano w Pergamonie cześć jako herosowi i legendarnemu założycielowi.

mail