Pecz (Pécs)

Węgry
Kraj: Węgry
Kontynent: Europa
Kategoria: Miasta
Komitat: Baranya
Populacja: 156 576
Powierzchnia: 162 km²
GPS: N: 46°4'16.75", E: 18°13'59.32"
Pecz
Pecz - panorama

Pecz (Pécs) to zabytkowe miasto w południowych Węgrzech, położone na południowych stokach pasma górskiego Mecsek. Jest to jedno z najstarszych i najbardziej egzotycznych miast Węgier. Wykopaliska archeologiczne prowadzone na terenie obecnego miasta wykazały, że miejsce to zamieszkiwane było przez ludzi już w IV wieku p.n.e. W II wieku n.e. tereny dostały się pod panowanie Rzymian, którzy założyli tu jedną ze swoich kolonii zwaną Sopianae. Z tego czasu do dziś zachowały się tu wczesnochrześcijańskie świątynie oraz liczne grobowce. Po upadku Cesarstwa miasto dostało się pod panowanie kolejno Hunów, Ostrogotów i Longobardów. We wczesnym średniowieczu (początek XI wieku) miasto znajdowało się już pod panowaniem węgierskim i stanowiło siedzibę biskupstwa. Obecna nazwa miasta - Pecz, pierwszy raz wzmiankowana była w 1235 roku i pochodziła prawdopodobnie od liczebnika pięć, określającego ówczesną liczbę kościołów w mieście. W 1367 roku z inicjatywy króla Ludwika Węgierskiego w Peczu założony został pierwszy uniwersytet na Węgrzech. W XVI wieku po klęsce Węgrów w bitwie pod Mohaczem (1526 rok) miasto zostało zdobyte i zajęte na blisko 150 kolejnych lat przez Turków. Wtedy też miejscowe kościoły zaczęto przekształcać w meczety, a także rozpoczęto budowę tureckich łaźni i minaretów. Pod panowaniem tureckim Pecz pozostawał do końca XVII wieku, kiedy to został oswobodzony przez wojska Ludwika Badeńskiego. Wycofujące się wojska tureckie podpaliły i zniszczyły miasto. Kolejny okres rozwoju miasta nastał na początku XVIII wieku. Wtedy to wraz z rozwojem przemysłu powstało wiele cechów oraz zakładów rzemieślniczych. Wtedy też rozpoczęto budowę nowego ratusza.

Zwiedzanie

Mimo że w czasie podczas II wojny światowej Pecz znajdował się bardzo blisko frontu, to miastu udało mu się przetrwać ten trudny okres bez większych zniszczeń i zachować wiele cennych i ciekawych zabytków. Do najważniejszych z nich zaliczyć możemy m in. romańską Katedrę Świętych Apostołów Piotra i Pawła, teatr narodowy, kaplicę szpitalną św. Jana Nepomucena, barokową kolumnę Trójcy Świętej, eklektyczny budynek Ratusza (Városháza), słynną fabrykę porcelany Zsolnay, zabudowania uniwersyteckie, pozostałe po okupacji tureckiej liczne meczety oraz wpisane w 2000 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO pochodzące z IV wieku n.e. wczesnochrześcijańskie katakumby.

Zdjęcia [21]
Pecz
Miasta miki· 1234
Pecz
Miasta miki· 1189
Pecz
Miasta miki· 1223
Pecz
Miasta miki· 1348
Pecz
Miasta miki· 1075
Pecz
Miasta miki· 1061
Zabytki i atrakcje w pobliżu (do 50 km)
Czy wiesz że?
Z Węgier pochodzi słynna zabawka zwana Kostką Rubika. Wynaleziona została w 1974 roku przez węgierskiego architekta Ernő Rubika. Zabawa kostką polega na takim ułożeniu kwadratów, aby na każda ze ścianek miała ten sam kolor. Pierwsze ułożenie kostki zajęło wynalazcy około miesiąca czasu. Dziś już wiadomo, że magiczną liczbą kostki jest 20. Oznacza to, że każde ułożenie można rozwiązać wykonując maksymalnie 20 ruchów.
Reklama
Polub nas