Pecz (Pécs)

Węgry
Kraj: Węgry
Kontynent: Europa
Kategoria: Miasta
Komitat: Baranya
Populacja: 156 576
Powierzchnia: 162 km²
GPS: N: 46°4'16.75", E: 18°13'59.32"
Pecz
Pecz - panorama
Pecz (Pécs) to zabytkowe miasto w południowych Węgrzech, położone na południowych stokach pasma górskiego Mecsek. Jest to jedno z najstarszych i najbardziej egzotycznych miast Węgier. Wykopaliska archeologiczne prowadzone na terenie obecnego miasta wykazały, że miejsce to zamieszkiwane było przez ludzi już w IV wieku p.n.e. W II wieku n.e. tereny dostały się pod panowanie Rzymian, którzy założyli tu jedną ze swoich kolonii zwaną Sopianae. Z tego czasu do dziś zachowały się tu wczesnochrześcijańskie świątynie oraz liczne grobowce. Po upadku Cesarstwa miasto dostało się pod panowanie kolejno Hunów, Ostrogotów i Longobardów. We wczesnym średniowieczu (początek XI wieku) miasto znajdowało się już pod panowaniem węgierskim i stanowiło siedzibę biskupstwa. Obecna nazwa miasta - Pecz, pierwszy raz wzmiankowana była w 1235 roku i pochodziła prawdopodobnie od liczebnika pięć, określającego ówczesną liczbę kościołów w mieście. W 1367 roku z inicjatywy króla Ludwika Węgierskiego w Peczu założony został pierwszy uniwersytet na Węgrzech. W XVI wieku po klęsce Węgrów w bitwie pod Mohaczem (1526 rok) miasto zostało zdobyte i zajęte na blisko 150 kolejnych lat przez Turków. Wtedy też miejscowe kościoły zaczęto przekształcać w meczety, a także rozpoczęto budowę tureckich łaźni i minaretów. Pod panowaniem tureckim Pecz pozostawał do końca XVII wieku, kiedy to został oswobodzony przez wojska Ludwika Badeńskiego. Wycofujące się wojska tureckie podpaliły i zniszczyły miasto. Kolejny okres rozwoju miasta nastał na początku XVIII wieku. Wtedy to wraz z rozwojem przemysłu powstało wiele cechów oraz zakładów rzemieślniczych. Wtedy też rozpoczęto budowę nowego ratusza.

Zwiedzanie
Mimo że w czasie podczas II wojny światowej Pecz znajdował się bardzo blisko frontu, to miastu udało mu się przetrwać ten trudny okres bez większych zniszczeń i zachować wiele cennych i ciekawych zabytków. Do najważniejszych z nich zaliczyć możemy m in. romańską Katedrę Świętych Apostołów Piotra i Pawła, teatr narodowy, kaplicę szpitalną św. Jana Nepomucena, barokową kolumnę Trójcy Świętej, eklektyczny budynek Ratusza (Városháza), słynną fabrykę porcelany Zsolnay, zabudowania uniwersyteckie, pozostałe po okupacji tureckiej liczne meczety oraz wpisane w 2000 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO pochodzące z IV wieku n.e. wczesnochrześcijańskie katakumby.
Zdjęcia [21]
Pecz
Miasta miki· 826
Pecz
Miasta miki· 794
Pecz
Miasta miki· 817
Pecz
Miasta miki· 856
Pecz
Miasta miki· 704
Pecz
Miasta miki· 698
Zabytki i atrakcje w pobliżu (do 50 km)
Czy wiesz że?
Najwybitniejszym i najbardziej znanym na świecie węgierskim kompozytorem jest Franciszek Liszt (1811-1866). Ten niezrównany mistrz fortepianu, twórca słynnych Rapsodii węgierskich i założyciel Akademii Muzycznej w Budapeszcie znany jest także z licznych utworów związanych tematycznie z Polską. Skomponował on m in. Oratorium o św. Stanisławie i Mazepę. Swego czasu tourne Liszta po polskich miastach w 1843 roku stało się prawdziwym manifestem przyjaźni polsko-węgierskiej.
Reklama
Polub nas