Konya - panorama

Konya to zabytkowe miasto w południowej Turcji, położone na Wyżynie Anatolijskiej. Jego historia sięga VII w p.n.e, kiedy to znajdowała się tu należąca do spokrewnionych z Trakami Frygów osada. W 690 roku p.n.e. miasto zajęte zostało przez pochodzących z terenów Krymu - Kimmerów, a jakiś czas później stało się częścią Imperium Perskiego. Pomiędzy III a I wiekiem p.n.e Ikonium pozostawało pod zwierzchnictwem Pergamonu. Po bezpotomnej śmierci ostatniego z władców Pergamonu miasto wraz z całym regionem zostało wcielone do Imperium Rzymskiego. Wtedy też zostało przemianowane na Claudioconium. Około 50 roku n.e. miasto odwiedzili apostołowie św. Paweł z Tarsu oraz św. Barnaba. W Konya urodziła się także męczennica i święta Kościoła katolickiego i prawosławnego - św Tekla. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego miasto zostało zajęte przez Bizancjum. Wtedy też dzięki korzystnego położenia na przecięciu się ważnych szlaków handlowych bardzo szybko stało się ważnym ośrodkiem handlowym regionu. W kolejnych wiekach Konya była wielokrotnie najeżdżana i niszczona przez Arabów. Ostatecznie w XI wieku zostało zajęte przez Seldżukidów, którzy uczynili je stolicą Sułtanatu Rum. Swój największy okres rozwoju Konya przeżywała na przełomie XII i XIII wieku. Po klęsce Seldżuków w bitwie pod Köse Dağ w 1234 roku miasto zostało zajęte przez Mongołów. Niespełna wiek później Konya stała się częścią Księstwo Karaman, a w 1420 roku miasto dostało się we władanie Imperium osmańskiego. Obecnie Konya to jedno z najważniejszych miejsc świętych w świecie islamu. To właśnie tutaj zmierzają wszystkie pielgrzymki z całej Turcji. Najcenniejszym zabytkiem miasta jest słynne Mauzoleum Mevlany. Stanowi ono pozostałość po Zakonie Tańczących Derwiszy, który założony został w XIII wieku przez seldżuckiego filozofa i jednego z największych nauczycieli duchowych islamu - Celaddina Rumiego zwanego Mevlaną (Nasz Pan). Charakterystyczna turkusowa kopuła świątyni stanowi dziś jeden z symboli miasta jak i zarazem całego kraju. Na terenie klasztoru znajduje się grobowiec Mevlany (Zielony Grobowiec - Yeşil Tube) oraz krypty późniejszych mistrzów zakonu. Najważniejszą relikwią jest jednak przechowywany w specjalnej urnie włos z brody Mahometa. Oprócz samego grobu, w budynku znajduje się także niewielkie muzeum, w którym zgromadzono liczne pięknie zdobione księgi Koranu, oraz ekspozycja przybliżającą historię zakonu. Pozostałe ważne zabytki miasta to m.in. XVI wieczny meczet Selimiye Camii, Pałac Sułtanów (Sultani Saray), XIII wieczna medresa, Muzeum Archeologiczne oraz pochodzący z pierwszej połowy XIII wieku i będący jedną z najstarszych budowli miasta Meczet Alaeddina.

mail

Multimedia