Edirne - panorama

Edirne (Adrianopol) to miasto północno-zachodniej części Turcji, położone na Nizinie Trackiej, przy ujściu rzeki Tundża do Maricy, w bezpośrednim sąsiedztwie greckiej granicy. Historia osadnictwa w tym rejonie sięga czasów starożytnych, kiedy tereny te zamieszkiwane były przez plemiona trackie. W II wieku n.e. niewielka osada została przejęta przez oddziały rzymskiego cesarza Hadriana i przemianowana na Hadrianopolis. Z uwagi na swoje strategiczne położenie na trasie jednego z ważniejszych szlaków handlowych łączących Azję Mniejszą z Europą bardzo szybko miasto stało się ważnym ośrodkiem w regionie. Niespełna wiek później za panowania Dioklecjana Hadrianopolis podniesione zostało do rangi stolicy jednej z czterech prowincji trackich. Po upadku Cesarstwa miasto wielokrotnie najeżdżane i łupione było przez Awarów, a później Bułgarów. Ostatecznie w 1362 roku zostało zajęte przez Turków Osmańskich i przemianowane na Edrine. Miasto bardzo szybko się rozwijało i już w 1413 roku stało się stolicą Imperium Osmańskiego. To właśnie stąd wyruszały przeważnie oddziały by podbijać Europejskie i Azjatyckie miasta. Funkcje stołeczne Edirne pełniło do 1453 roku, kiedy to Turkom udało się podbić i zająć Konstantynopol. Spokojny żywot miasto pełniło aż do przełomu XIX i XX wieku, kiedy to dwukrotnie było najeżdżane przez Rosjan po czym w 1913 roku zostało przejęte przez Bułgarów. Wkrótce potem odbite przez Enwera Paszwę, ponownie zostało przejęte tym prazem przez Greków. Obecnie Edirne znajduje się w granicach Turcji i stanowi ciekawy przystanek na trasie wiodącej z Europy do Stambułu.

Zwiedzanie

Wielowiekowa historia pozostawiła w Edirne wiele ciekawych zabytków. Najcenniejszym z nich jest górujący nad miastem monumentalny Meczet Selima. Świątynia powstała w latach 1569-1574 dla ówczesnego sułtana Selima II i przez wielu uważana jest za szczytowe osiągnięcie architektury osmańskiej oraz najwybitniejsze dzieło wybitnego osmańskiego architekta Mimara Sinana (1489-1588). Obecnie meczet stanowi część większego kompleksu w którego skład wchodzą także m in. wieża zegarowa, medresa (szkoła religijna), Muzeum Założenia Selimiye, biblioteka oraz kryty bazar. Pozostałe ważne zabytki Edirne to m.in. wybudowany w latach 1403-1415 Stary Meczet (Eski Camii), karawanseraj Rustema Paszy (obecnie hotel), XV wieczny Meczet z Trzema Galeriami (Üç Şerefeli Cami), łaźnie Sokollu Mehmet Pasa Hamami oraz znajdujący się na obrzeżach miasta wzniesiony na polecenie Murada II w 1435 roku Meczet Muradiye. W pobliżu miasta znajduje się także rozległy kompleks meczetowy Bajezida II.

mail