Kościół św. Trójcy w Żeliszewie Podkościelnym - panorama

Żeliszew Podkościelny to niewielka wioska w środkowo-wschodniej Polsce (województwo Mazowieckie), położona około 20 km w kierunku zachodnim od Siedlec na dawnym szlaku handlowym wiodącym z Warszawy do Brześcia. Najcenniejszym zabytkiem jest tu trójnawowy drewniany kościół pw. św. Trójcy. Pierwotna świątynia w Żeliszewie wzniesiona została w latach 1770-1789 z inicjatywy podkomorzego liwskiego Marcjana Grzybowskiego. W 1831 roku w czasie Powstania Listopadowego, na skutek walk kościół wraz z otaczającymi go budynkami parafialnymi uległy znacznym zniszczeniom. Odbudowa świątyni nastąpiła niespełna dziesięć lat później, a swój obecny kształt kościół uzyskał podczas ostatniej większej przebudowy jaka miała miejsce w latach 1890-1897. Dziś w pełni odrestaurowana budowla stanowi jeden z ciekawszych zabytków regionu. Kościół zbudowany został na planie prostokąta, z prezbiterium wydzielonym we wnętrzu oraz z zakrystiami po bokach. Od strony zachodniej do świątyni przylega wieża. Wewnątrz zaś znajdują się pochodzące z drugiej połowy XVIII wieku dwa rokokowe ołtarze boczne oraz prospekt organowy.

mail