Zamek Bowski - panorama

Bauska to miasto w południowej części Łotwy (Semigalia), położone w bezpośrednim sąsiedztwie Litewskiej granicy. Tym co przyciąga tu wielu podróżników, jest usytuowany na obrzeżach miasta w rozwidleniu rzek Muszy i Niemenek średniowieczny kompleks zamkowy. Warownia ta wzniesiona została w latach 1443-1456 z inicjatywy członków zakonu kawalerów mieczowych, a jej głównym zadaniem miała być ochrona ówczesnej granicy pomiędzy Liwonią a Litwą. W latach 1561-1562 twierdza stanowiła własność ówczesnego arcybiskupa Rygi - Wilhelma Hohenzollerna, a po sekularyzacji zakonu przeszła we władanie książąt Kurlandii i Semigalii. Pod koniec XVI wieku zamek został został rozbudowany o ufortyfikowaną manierystyczną rezydencję. W czasie wojny polsko-szwedzkiej jaka toczona była w latach 1621-1626 warownia została zdobyta i zajęta przez Szwedów i przez kilka kolejnych lat stanowiła jedną z ich licznych baz wypadowych do podboju Litwy. Sytuacja ta trwała aż do 1660 roku kiedy to na mocy postanowień pokoju oliwskiego zostali oni zmuszeni do opuszczenia posiadłości. Ostatecznie w 1706 roku w czasie III wojny północnej zamek został wysadzony w powietrze i od tego czasu opuszczony zaczął popadać w ruinę. Pierwsze prace konserwacyjne przeprowadzone zostały dopiero w drugiej połowie XX wieku. Obecnie Zamek Bowski stanowi kompleks na który składają się ruiny zamku oraz w pełni odrestaurowany pałac. W 1990 roku w murach zamku założone zostało muzeum w którym obejrzeć można m in. interesującą ekspozycję prezentującą liczne artefakty oraz przedmioty jakie udało się odnaleźć w czasie prac archeologicznych. Każdego roku w lipcu na terenie posiadłości organizowany jest międzynarodowy festiwal muzyki średniowiecznej.

mail