Klasztor Kykkos - panorama

Kykkos to jeden z największych i najbogatszych prawosławnych klasztorów na Cyprze. Znajduje się w północno-zachodniej części wyspy pośród malowniczych wzgórz i lasów (Góry Trodos) na górze Kykkos (1318 metrów. n.p.m.). Świątynia ta liczy sobie blisko 900 lat. W czasie swojego istniena klasztor poddawany był licznym rozbudowom. Obecny swój wygląd zawdzięcza ostatniej większej przebudowie jaka przeprowadzona została w XIX wieku. Najcenniejszą relikwią klasztorną jest Ikona Matki Bożej Miłosierdzia, która namalowana została, jak mówi miejscowa tradycja, przez samego św. Łukasza Ewangelistę (wierny towarzysz i współpracownik Pawła Apostoła). Na początki XII wieku została przekazana przez cesarza Aleksego Komnena cypryjskiemu pustelnikowi Izajaszowi, który to był pierwszym mnichem, jaki zamieszkał na górze Kykkos. Święty wizerunek Matki Boskiej znajduje się dziś w złoconym ikonostasie w kościele klasztornym. Okrywa go srebra sutanna (okład), ponieważ surowo zakazane jest wpatrywanie się bezpośrednio w sam obraz. Zabronione jest także fotografowanie. Obecnie klasztor pozostaje cały czas czynną wspólnotą. W przeciwieństwie jednak do surowych warunków, panujących tu w średniowieczu, dzisiejsi mnisi korzystają z wielu wygód. W skład całego kompleksu klasztornego wchodzą m in. muzeum klasztorne, cele mnichów, rotunda, kościół klasztorny oraz znajdująca się w pobliżu nowa dzwonnica. Na terenie klasztornym znajduje się także grób Makariosa III - zwierzchnika Cypryjskiego Kościoła Prawosławnego w latach 1950-1977 oraz prezydenta Republiki Cypru (1960-1977).

mail

Multimedia