Zamek Kieś - panorama

Kieś (Cēsis) to miasto na Łotwie, położone w samym sercu Parku Narodowego Gauja. Główną atrakcją turystyczną miasta są ruiny średniowiecznego zamku warownego. Warownia wzniesiona została na początku XIII wieku w miejscu dawnego drewnianego grodu warownego Wendowów założonego przez Zakon Kawalerów Mieczowych. Nowy murowany zamek został wybudowany na planie kwadratu o boku 60 metrów. Liczne rozbudowy i modernizacje warowni trwały aż do początku XVI wieku. W czasach swojej największej świetności zamek posiadał pięć potężnych baszt a grubość jego murów dochodziła nawet do 4,5 metra. W 1577 roku miasto wraz z zamkiem zostało zaatakowane i zniszczone przez wojska cara Iwana Groźnego. W kolejnych wiekach Cesis wyniszczane było przez liczne wojny, najazdy, pożary oraz epidemie. Skutkiem tego w XVIII wieku miasto wraz zamkiem zostało praktycznie całkowicie zniszczone i wyludnione. Do czasów obecnych z potężnej niegdyś warowni zachowały się jedynie pozostałości murów oraz fortyfikacji otaczających zamek. W XVIII wieku na terenie wschodniego podzamcza wybudowany został barokowy pałacyk (nazywany także Nowym Zamkiem). Obecnie swoją siedzibę ma w nim Muzeum Historyczne miasta Cēsis. Odwiedzając Kieś warto także zwiedzić znajdujący się przy rynku wzniesiony w drugiej połowie XIII wieku gotycki kościół pod wezwaniem św. Jana (Sv. Jana Baznica). Na przestrzeni wieków świątynia była wielokrotnie przebudowywana i modernizowana. Obecnie jest to drugi co do wielkości kościół na Łotwie.

mail