Dyneburg - panorama

Dyneburg to miasto w południowo-wschodniej części Łotwy, położone nad rzeką Dźwiną. Jest to drugie co do wielkości miało Łotwy, które stanowi stolicę oraz centrum naukowe, przemysłowe i kulturalne Łatgalii. Jego początki sięgają drugiej połowy XIII wieku kiedy to z polecenia członka inflanckiej gałęzi zakonu krzyżackiego Ernesta de Rassburga wzniesiona została tu warownia. Jakiś czas później w okół zamku zawiązała się niewielka osada, która z czasem rozrosła się w znaczący ośrodek handlowy. W XIV wieku przeprowadzona została pierwsza większa przebudowa zamku. Mimo rozbudowy umocnień został on w 1481 roku zdobyty i zajęty przez moskiewskie wojska księcia Iwana III. W 1559 roku twierdza została oddana w zastaw królowi polskiemu Zygmuntowi Augustowi. Od tego czasu aż do 1772 roku Dyneburg wchodził w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jako stolica Inflant Polskich. Po I rozbiorze Polski miasto zostało przyłączone do Rosji, a podczas insurekcji kościuszkowskiej Dyneburg został na jakiś czas zajęły oddziały Michała Kleofasa Ogińskiego. Na początku XIX wieku Rosjanie rozpoczęli budowę w Dyneburgu nowej twierdzy. W 1893 roku car Aleksander III zmienił nazwę miasta na Dźwińsk. W 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej miasto został zdobyte i zajęte przez oddziały polskie dowodzone przez generała Rydza-Śmigłego . Wkrótce potem większa część zajętego terytorium przekazana została władzom niepodległej Łotwy.

Zwiedzanie

Dyneburg nie jest typowo turystycznym miastem. Stare miasto zostało wyburzone w XIX wieku pod budowę carskiej twierdzy, której pozostałości są dziś udostępnione dla zwiedzających. W mieście znajduje się także kilka zabytków do których należą m.in. wzniesiony w latach 1848-1849 klasycystyczny kościół św. Piotra w okowach, pochodzący z początku XX wieku Sobór Świętych Borysa i Gleba (największa budowla sakralna w Dyneburgu), synagoga, wybudowany w latach 1903-1905 kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny oraz zbudowana z surowej czerwonej cegły w stylu neogotyckim Katedra Marcina Lutra.

Ciekawostki

  • Nazwa miasta w języku łotewskim oznacza zamek nad Dźwiną;
  • W Dyneburgu urodził się słynny polski dyrygent, kompozytor i skrzypek Grzegorz Fitelberg (1879-1953);
  • W Dyneburgu znajduje się największe skupisko Polonii na Łotwie.

mail