Tężnia Solankowa Konstancin-Jeziorna - panorama

Konstancin-Jeziorna to niewielka miejscowość, położona na styku Równiny Warszawskiej i Doliny Środkowej Wisły, nad rzeką Jeziorką oraz jej dopływem, Małą w aglomeracji warszawskiej. W swoim obecnym kształcie powstało w 1969 roku w wyniku połączenia miast Skolimów-Konstancin i Jeziorna oraz kilku innych wsi. Konstancin posiada wybitne walory uzdrowiskowe ze względu na złoża wód leczniczych i charakterystyczny mikroklimat związany z otaczającymi go kompleksami lasów sosnowych. Jest jedynym uzdrowiskiem w województwie mazowieckim w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy. Jest także miejscem wydobycia ciepliczych wód mineralnych, wykorzystywanych w uruchomionej w 1978 roku Tężni Solankowej. Powstała ona na terenie założonego na przełomie XIX i XX wieku Parku Zdrojowego im. hrabiego Witolda Skórzewskiego (założyciela letniska Konstancin). Tężnia znajduje się na wolnym powietrzu, przy czym sam grzybek-inhalator znajduje się wewnątrz zamkniętego kręgu o obwodzie długości 40 metrów i wysokości 6 metrów. Jej działanie polega na rozpylaniu solanki z odwiertu z głębokości 1750 metrów, przy temperaturze 29 °C i stężeniu solanki 6,49%. Powietrze wokół Tężni w wyniku parowania solanki tworzy swoisty mikroklimat zbliżony do klimatu, którym możemy cieszyć się nad morzem. Minerały w nim zawarte wspomagają odbudowę i regenerację błony śluzowej górnych dróg oddechowych. Działają także stymulująco na pracę układu odpornościowego. Szczególnie istotne dla naszego zdrowia są pierwiastki jod, brom, wapń oraz magnez.

Ciekawostki

  • W normatywnej polszczyźnie nazwa miasta powinna przyjmować rzeczownikowy paradygmat odmiany, nie przymiotnikowy, czyli np. do Konstancina-Jeziorny, w Konstancinie-Jeziornie, natomiast wszelkie formy zakończone na -Jeziornej nie mają aprobaty preskryptywistów;
  • Herb Konstancina-Jeziorny przedstawia dąb (brązowy pień, korona - zieleń heraldyczna), nad falami w kolorze błękitu heraldycznego symbolizującymi Jeziorkę, rzekę nad którą leży miasto;
  • Jednym z honorowych obywateli miasta jest marszałek Józef Piłsudski (1867-1935), naczelnik i przywódca państwa polskiego.

local_offer Ceny biletów
- normalny: 13 zł
- ulgowy: 8 zł
- grupowy (powyżej 11 osób): 11 zł
- rodzinny (2+1): 18 zł
- rodzinny (2+2): 34 zł
mail