Zamek w Trokach - panorama

Troki to niewielkie miasteczko na Litwie, położone pomiędzy jeziorami Galwe na północy, Tataryszki na zachodzie, Łuka na wschodzie i Giełusz, około 30 km w kierunku zachodnim od Wilna. Tym co przyciąga tu wielu turystów jest tu usytuowany na malowniczej wyspie jeziora Galwe zamek księcia Witolda. Warownia wzniesiona została na przełomie XIV i XV wieku na polecenie wielkiego księcia litewskiego Kiejstuta i jego syna Witolda. Po wybudowaniu zamek wielokrotnie był najeżdżany przez wojska krzyżackie. Po zamordowaniu Kiejstuta twierdza stała się areną walki o władzę między Jagiełłą i Witoldem. Kilkukrotnie też była oblegana przez zwolenników każdej ze stron. Po bitwie pod Grunwaldem, jaka miała miejsce w 1410 roku zamek zaczął tracić swojej strategiczne znaczenie i z warownej twierdzy przekształcony został w bogato zdobioną rezydencję książęcą. W tym czasie na zamku często gościł Władysław Jagiełło. Okres świetności dla zamku jak i miasta skończył się wraz z wygaśnięciem dynastii Jagiellonów. W czasie wojny polsko-rosyjskiej w 1655 roku Troki zostały najechane i zdewastowane przez Moskali a całości zniszczenia dokonały przechodzące tędy wojska szwedzkie w czasie wojen północnych. Dopiero w XIX wieku powstały pierwsze plany rekonstrukcji zamku, jednak dopiero w 1905 roku władze carskie zdecydowały się na konserwację ruin i częściowe odrestaurowanie zamku. Odbudowa warowni rozpoczęła się w 1936 roku, ale prace zostały przerwanie wraz z wybuchem wojny. Po 1945 roku zamku rekonstrukcja kontynuowana była już przez Litwinów. Obecnie w pełni zrekonstruowany i odrestaurowany zamek udostępniony jest dla zwiedzających. W Jego murach swoją siedzibę ma Trockie Muzeum Historyczne, które uznawane jest za jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych regionu.

mail

Multimedia