Izmir - panorama

Izmir (dawniej Smyrna) to miasto portowe w zachodniej Turcji, położone nad brzegiem Morza Egejskiego (Zatoka Izmirska). Jest to trzeci co do wielkości ośrodek miejski kraju (po Stambule i Ankarze), który zamieszkuje blisko 2,5 miliona ludzi. Początki miasta sięgają 3000 roku p.n.e., kiedy to założona została tu pierwsza osada portowa zwana Bayrakli. W kolejnych stuleciach rozrosła się ona w duży organizm miejski, który obok Troi był jednym ważniejszych miast ówczesnej zachodniej Anatolii. Około 1500 roku p.n.e. Bayrakli zostało najechane i doszczętnie zniszczone przez Hetytów. Miasto odbudowane zostało około pięć stuleci później i nazwane Smyrna. Wkrótce potem ponownie stało się jednym z ważniejszych ośrodków handlowych regionu. Przypuszcza się, że to właśnie tutaj w VIII wieku p.n.e. urodził się słynny grecki pisarz i pieśniarz wędrowny Homer (autor Iliady i Odysei). Około 600 roku p.n.e. Smyrna została najechana i podbita przez Lidię. Kolejny rozkwit miasta nastał na okres panowania macedońskiego króla - Aleksandra Wielkiego (356-323 p.n.e.). Wtedy to na okolicznym wzgórzu Pagus, powstała warowna twierdza wokół której uformowała się nowa osada która zasiedlona została przez mieszkańców dawnej Smyrny. W kolejnych wiekach Izmir kilkukrotnie zmieniał swoich właścicieli. Kolejno władali nim Grecy, Rzymianie, Turcy Seldżuccy i Bizantyjczycy. W 1415 roku sułtan Mehmet Çelebi wcielił miasto do Imperium Osmańskiego. Najtragiczniejszy okres w dziejach Izmiru nastał na okres zaraz po pierwszej wojnie światowej, kiedy to miasto było przez blisko trzy lata okupowane przez Greków. Niespełna trzy dni po odzyskaniu miasta przez Turków w Izmirze wybuch ogromny pożar w czasie którego strawiona została praktycznie cała zabudowa miejska. Po traktacie pokojowym w Lozannie jaki zawarty został w 1923 roku, Izmir ponownie znalazł się pod panowaniem Tureckim. Miasto zostało odbudowane. Obecnie Izmir to nowoczesne miasto stanowiące jeden z ważniejszych ośrodków handlowych i przemysłowych Turcji. Większość zabytkowych budowli zniszczona została w trakcie pożaru. Mimo to zachowało się tu kilka ciekawych zabytków. Najważniejsze z nich to m in. wybudowana na początku XX wieku i będąca jednym z symboli miasta Wieża Zegarowa, kościół św. Polikarpa, XVI wieczny Meczet Hisar, łączące Izmir z płynącą nieopodal rzeką Meles akwedukty Şirinyer i Yeşildere oraz pozostałości dawnej agory.

mail

Multimedia