Wilno (Vilnius)

Litwa     UNESCO
Kraj: Litwa
Kontynent: Europa
Kategoria: Miasta
Okręg: Wileński
Populacja: 546 733
Powierzchnia: 401 km²
GPS: N: 54°41'9.47", E: 25°17'10.29"
Wilno
Wilno - panorama
Wilno to stolica i zarazem największe miasto Litwy, położone nad rzeką Wilią. Pierwsze pisemne wzmianki o mieście pochodzą z 1323 roku, kiedy to wielki książę litewski Giedymin przeniósł swoją siedzibę książęcą z Trok do Wilna. Jednak badania archeologiczne wykazują, że prawdopodobnie już w V wieku n.e. na górze zamkowej znajdowała się osada rybacka plemienia Bałtów. Przełomowym rokiem dla Wilna był rok 1387, kiedy to wielki książę litewski i król polski Władysław Jagiełło w wyniku zawartej unii z Polską w Krewie zorganizował tu uroczystość Chrztu Litwy, oraz nadał mu prawa miejskie magdeburskie. Od tego czasu nastąpił gwałtowny i dynamiczny rozwój miasta. W XVI wieku Wilno zostało otoczone murami miejskimi. Powstały wtedy także liczne kościoły i bramy miejskie. W 1706 i później w 1711 roku Wilno nawiedzone zostaje przez potężne pożary, które trawą znaczną część miasta. W XIX Wilno było miejscem rozwoju licznych polskich patriotycznych organizacji, takich jak filomaci czy filareci. W tym okresie studiował tu i był więziony Adam Mickiewicz.

Zwiedzanie
Największą atrakcją zabytkowego starego miasta w Wilnie, jest tłumnie odwiedzana przez polaków jak i wielu pątników kaplica w XVI wiecznej Ostrej Bramie (Bramie Miednickiej), która jako jedyna z dziewięciu bram Wilna i obwarowań miejskich przetrwała liczne zawieruchy historii. W kaplicy znajduje się pochodzący z XVII wieku cudowny obraz Matki Boskiej Miłosiernej Ostrobramskiej przed którym zawsze gromadzą się rzesze wiernych. Obraz ten jest jednym z ważniejszych symboli chrześcijaństwa w Polsce i na Litwie. Nazwa bramy jak i cudownego obrazu pochodzi od nazwy części południowego przedmieścia, które dawniej nazywało się Ostry Koniec. Inne zabytkowe budowle Wilna to m.in. barokowy Kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu, bazylika archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława, XVI wieczny Kościół św. Anny, Góra Trzykrzyska, XVI wieczny Kościół św. Kazimierza oraz znajdujące się na góze zamkowej pozostałości XV wiecznego zamku z Basztą Giedymina. Wolno nigdy nie było poważnie zniszczone, dlatego w mieście obok odnowionych zabytków zachowała się ukształtowana przez wieki, autentyczna tkanka miejska. W 1994 roku zabytkowe Stare Miasto w Wilnie zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Zdjęcia [116]
Wilno
Miasta malby· 403
Wilno
Miasta malby· 448
Wilno
Miasta malby· 409
Wilno
Miasta malby· 381
Wilno
Miasta malby· 415
Wilno
Miasta malby· 432
Zabytki i atrakcje w pobliżu (do 50 km)
Czy wiesz że?
Praktycznie do końca XIII wieku tereny Litwy zamieszkiwały byłe przez liczne plemiona, które nie tworzyły zwartego organizmu państwowego. Dopiero około 1250 roku ówczesny wielki książę Mendog zjednoczył litewskie plemiona po czym przyjął chrzest i koronę od papieża. Mimo tak późnego założenia państwa niespełna półtora wieku później Litwa stała się jednym z największych krajów ówczesnej Europy.
Reklama
Polub nas