Zamek Sobień - panorama

Manasterzec to niewielka miejscowość w południowo-schodniej Polsce, położona nad rzeką San. Jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych są usytuowane na malowniczym wzgórzu (450 metrów) w pobliżu miasta ruiny Zamku Sobień. Jego historia sięga przełomu XIII i XIV wieku kiedy to powstała tu pierwsza kamienna warownia. W 1389 roku zamek został przekazany przez ówczesnego króla polskiego Władysława Jagiełłę rycerskiemu rodowi Kmitów. Na przełomie XIV i XV wieku miała miejsce pierwsza większa rozbudowa warowni. Otrzymał on wtedy nieregularny kształt czworoboku idealnie dostosowujący się do szczytu wzniesienia. Pod koniec XVI wieku warownia stała się własnością rodziny Stadnickich, a w późniejszym czasie przejęli ją Ossolińscy. Wtedy też został on dotkliwie zniszczony podczas jednego z węgierskich najazdów. Od tego czasu zaniedbany i opuszczony zaczął stopniowo popadać w coraz to większą ruinę. Do dziś z tej niegdyś potężnej warowni zachowały się jedynie fragmenty murów obronnych, szczątki budynków gospodarczych oraz ślady dawnych wałów przedzamcza. Z góry zamkowej rozpościera się przepiękna panorama doliny Sanu oraz Bieszczad.

mail