Grad na Goričkem - panorama

Grad na Goričko to niewielka miejscowość we wschodniej Słowenii, położona na terenie malowniczego parku regionalnego Goričko (pagórkowate przedgórze Alp). Główną atrakcją turystyczną jest tu imponujący zamek obronny. Jest to jedna z największych tego typu budowli w całej Słowenii. Warownia ta wzniesiona została pod koniec XII wieku i na początku swojego istnienia przez krótki okres czasu należała do templariuszy. W latach 1270-1275 zamek wraz z miastem znajdowały się pod panowaniem czeskiego króla Przemysła Ottokara II. W późniejszym czasie twierdza zmieniała wielokrotnie sowich właścicieli. Władali ją kolejno członkowie możnego rodu Amade, węgierska rodzina Batthyanych i Szechenyi. Ci ostatni zlecając liczne przebudowy nadali budowli cechy barokowej rezydencji. W czasie II wojny światowej na zamku stacjonowały oddziały Armii Czerwonej. Gruntowna renowacja zaniedbanej i zniszczonej budowli przeprowadzona została dopiero w pod koniec XX wieku. Obecnie w murach zamku ma swoją siedzibę dyrekcja parku regionalnego Goričko.

mail