Kościół Marii Dziewicy w Ptujskiej Gorze - panorama

Ptujska Gora to niewielka miejscowość we wschodniej Słowenii, położona około 10 km na południowy-zachód od miasta Ptuj. Jej najcenniejszym zabytkiem jest usytuowany na szczycie malowniczego wzgórza (352 metry n.p.m.) monumentalny trójnawowy gotycki Kościół Marii Dziewicy (cerkev Device Marije). Świątynia ta wzniesiona została w drugiej połowie XIV wieku przez członków możnego Styryjskiego rodu hrabiów Celje. W XV wieku, kiedy to okoliczne rejony nękane były coraz częstszymi tureckimi atakami kościół otoczony został potężnym murem obronnym. Wtedy już świątynia ta stanowiła ważny ośrodek religijny i zarazem sanktuarium maryjne, do którego przybywały liczne pielgrzymki z całej Styrii. Tym, co przyciągało tu pątników był cudowny obraz Miłosiernej Marii Dziewicy z Dzieciątkiem, która swoim płaszcze okrywa i chroni zarówno bogatych jak i biednych. Podobno wśród postaci odnaleźć można ówczesnych hrabiów Celje, bośniackiego króla Tvrtko czy węgierskiego króla Zygmunta. Obecnie świątynia w Ptujskiej Gorze stanowi jeden z najcenniejszych zabytków architektury gotyckiej w Słowenii i zarazem jedno z najpopularniejszych miejsc pielgrzymkowych kraju. Zwiedzając kościół warto zwrócić uwagę na ufundowany przez Fryderyka II Cylejskiego wspaniały ołtarz z monumentalnym baldachimem z herbem hrabiów Cejle. Górująca nad całą okolicą charakterystyczna sylwetka kościoła widoczna jest nawet z oddalonego o przeszło 10 kilometrów Ptuja. Z powstaniem sanktuarium związana jest także jedna z miejscowych legend. Opowiada ona o ślepej dziewczynce, która dzięki gorliwym modlitwom całej rodziny do Marii odzyskała wzrok. W podzięce za ten cud, ojciec dziewczyny polecił wybudować kościół w miejscu gdzie dziewczyna po raz pierwszy zaczęła widzieć.

mail

Multimedia