Klasztor Cystersów w Kostanjevica na Krki - panorama

Kostanjevica na Krki to niewielkie miasteczko w południowej Słowenii, położone na malowniczej wyspie usytuowanej pośrodku rzeki Krki. Jednym z najcenniejszych zabytków jest tu usytuowany na obrzeżach miasta dawny klasztor Cystersów pod wezwaniem Źródła Najświętszej Marii Panny (Fons beate virginis Mariae). Świątynia ta ufundowana została w 1234 roku przez ówczesnego wojewodę Karyntii - Bernarda Spanheimskiego (1181-1256). Dzięki licznym przywilejom oraz nadaniom bardzo szybko opactwo stało się jednym z największych i najbogatszych klasztorów w całej Krainie. Jego dynamiczny rozwój przerwany został dopiero w XV wieku, przez częste najazdy tureckie. Kolejne stulecia przyniosły burzliwe czasy reformacji a potem kontrreformacji. W tym okresie tez miała miejsce wielka barokowa rozbudowa opactwa. Powstały wtedy m in. dwa nowe skrzydła (południowe i wschodnie) oraz znajdująca się na środku głównego dziedzińca barokowa fontanna. Ostatecznie klasztor został poddany kasacie w 1785 roku na mocy dekretu cesarza Józefa II Habsburga. W XX wieku opactwo zostało dotkliwie zniszczone w skutek licznych bombardowań, jakie miały miejsce w czasie II wojny światowej. Całości zniszczenia dopełniło trzęsienie ziemi, jakie nawiedziło Dolną Krainę w 1984 roku. W latach dziewięćdziesiątych rozpoczęte zostały prace konserwatorskie, które trwają po dziś dzień. Obecnie w skład całego kompleksu klasztornego wchodzą m in. reprezentujący styl cysterski romańsko-gotycki kościół klasztorny, XIII wieczny wirydarz, barokowy budynek dawnej furty, młyn klasztorny oraz budynki mieszkalne mnichów Dziś w murach klasztoru znajduje się Galeria imienia słoweńskiego artysty Božidara Jakaca, prezentująca dzieła XX wiecznych słoweńskich artystów.

mail