Klasztor Cystersów w Stičnej - panorama

Stična to niewielka miejscowość w środkowej Słowenii, położona na obszarze historycznego regionu Dolna Kraina. Jej najcenniejszym zabytkiem jest monumentalne średniowieczne Opactwo Cystersów. Jest to jeden z najstarszych klasztorów w całej Słowenii. Pierwsi mnisi sprowadzeni zostali tu już w pierwszej połowie XII wieku w ramach zakrojonej na szeroką skalę akcji kolonizacyjnej prowadzonej przez ówczesnych władców Krainy. Wkrótce potem zgodnie z przyjętą regułą cystersi wznieśli tu niewielki romański klasztor. W kolejnych wiekach świątynia ta była systematycznie rozbudowywana i powiększana. Ostatnia większa przebudowa klasztoru miała miejsce w pierwszej połowie XVIII wieku. Wtedy to powstał m in. słynny Pałac Opacki, którego najcenniejszy element stanowi wspaniała kaplica opacka. W 1784 roku na mocy edyktu cesarza Józefa II Habsburga opactwo w Stičnej poddane zostało kasacji, a co za tym idzie mnisi zmuszeni zostali do opuszczenia klasztoru. Cystersi powrócili tu niespełna wiek później, jednak nie na długo, gdyż po zakończeniu II wojny światowej zostali ponownie przepędzeni, tym razem przez komunistów, którzy w zabudowaniach klasztornych utworzyli gimnazjum oraz wytwórnię serów. Swoją własność mnisi odzyskali dopiero po upadku komunizmu i po dziś dzień starają się jej przywrócić dawną świetność i blask. Obecnie w skład całego kompleksu klasztornego wchodzą m in. barokowy kościół, bogato zdobiony późnobarokowy refektarz, udekorowane XV wiecznymi freskami malownicze krużganki, Pałac Opacki, stanowiąca siedzibę Słoweńskiego Muzeum Religii - Stara Prałatówka oraz budynki mieszkalne mnichów. Na terenie świątyni znajduje się także niewielki sklepik, w którym oprócz pamiątek zaopatrzyć się można w wytwarzane przez cystersów wina, nalewki czy herbaty ziołowe.

mail

Multimedia