Idrija - panorama

Idria to dawne górnicze miasto w zachodniej Słowenii, położone nad rzeką Idrijcą. W średniowieczu stanowiło ono drugi, co do wielkości (po hiszpańskim Almadén) ośrodek wydobycia i produkcji rtęci na świecie. Oprócz dawnych szybów kopalnianych jednym ciekawszych zabytków Idrii jest górujący nad miastem majestatyczny Zamek Gewerkenegg. Budowla ta powstała w pierwszej połowie XVI wieku na potrzeby administracyjne miejscowych kopalni rtęci. W swojej historii zamek nigdy nie był wykorzystywany w celach obronnych. Oprócz typowych funkcji administracyjnych wykorzystywany był także, jako miejscowy magazyn żywności. Obecnie w murach zamku mieści się Muzeum Miejskie. Przybliża ono historię wydobycia i obróbki rtęci w Idrii. Na uwagę zasługuje tu potężny wypełniony rtęcią kocioł z zanurzoną w nim żelazną kulą oraz stanowiący mapę kopalni zawieszony w wieży przeszło 300 kilogramowy efektowny sześcian. Wypełniony jest on kroplami rtęci, przez które przenika światło halogenowe tworzące poziomy kopalni. Wizytę w zamku warto połączyć ze zwiedzaniem miejscowych kopalni rtęci. Dla zwiedzających udostępniony jest tu Szyb Antoni oraz Szyb Franciszek. Ten drugi zamknięty został ostatecznie dopiero pod koniec XX wieku.

mail