Skamieniałe Miasto - panorama

Ciężkowice to niewielkie miasto w województwie małopolskim, położone a Pogórzu Ciężkowickim nad rzeką Biała. Główną atrakcja turystyczną jest tu usytuowany niespełna kilometr w kierunku południowym od centrum miasta rezerwat przyrody Skamieniałe Miasto. Rozciąga się on od dna doliny rzeki Białej aż po szczyt wzgórza Skała (365 metrów n.p.m). Przez Skamieniałe Miasto prowadzi wytyczony szlak turystyczny (oznaczony na niebiesko), którego przejście zajmuje od od 60 do 90 minut. Na jego trasie znajdują się liczne ukształtowane wskutek procesów erozji fantazyjne grupy skalne. Napotkać możemy tu liczne ambony, maczugi czy skalne grzyby. Część z nich otrzymała nazwy odpowiadające swoim kształtom. Kolejno są to Czarownica, Ratusz, Grunwald (Piekło), Warownie, Orzeł, Borsuk, Piramidy, Lisi Wąwóz, Pustelnia, Baszta Paderewskiego, Cyganka, Skałka z Krzyżem, Wąwóz Czarownic oraz Wodospad. Formacje te nie tworzą typowych labiryntów skalnych jakie obejrzeć można na Szczelińcu czy Błędnych Skałach. Występują one głównie osobno lub w mniejszych grupach. Zwiedzanie rezerwatu warto rozpocząć od przejścia na platformę widokową, z której rozpościera się malownicza dolina rzeki Białej.

mail