Ślęża - panorama

Ślęża (718 metrów n.p.m.) to najwyższy szczyt Masywu Ślęży i całego Przedgórza Sudeckiego, położony w odległości niespełna 30 km na południowy-zachód od Wrocławia. Mimo swojej niewielkiej wysokości, góra ta posiada imponujący wygląd ze względu na swą wysokość względną która wynosi prawie 500 metrów. Nazwa góry pochodzi prawdopodobnie od dawnego starosłowiańskiego wyrazu ślęg, oznaczającego miejsce podmokłe i spowite mgłą. W czasach przedchrześcijańskich Ślęża stanowiła miejsce kultu solarnego. Z tamtego okresu po dziś dzień zachowały się pozostałości kamiennych kręgów, fragmenty ziemnych wałów oraz rzeźbione kamienie (m in. posąg niedźwiedzia). Na szczyt prowadzi wiele oznakowanych szlaków turystycznych. Podejście jest stosunkowo łatwe i nie powinno sprawić większych trudności nawet mniej wprawnym piechurom. Na górze znajduje się schronisko PTTK, wieża widokowa, maszt telewizyjny oraz wybudowany w 1852 roku w miejscu dawnego zamku kościół augustianów pod wezwaniem Nawiedzenia NMP. Ze szczytu rozpościera się piękna panorama Sudetów oraz Niziny Śląskiej. Ślęża należy do Korony Gór Polski.

mail