Zamek Zvečan - panorama

Zvečan to niewielka miejscowość w północnym Kosowie, położona nad rzeką, około 3 km w kierunku północno-zachodnim od centrum Kosowskiej Mitrovicy. Główną atrakcją turystyczną są tu usytuowane na obrzeżach miasteczka na szczycie wygasłego wulkanu monumentalne ruiny średniowiecznego zamku. Jest to jeden z najstarszych tego typu obiektów w północno-wschodniej Europie. Początki warowni sięgają czasów starożytnych, kiedy to wybudowano tu pierwsze umocnienia. W zapiskach historycznych zamek w Zvečan pojawia się dopiero w dokumentach pochodzących z XI wieku. Wtedy to twierdza stanowiła jeden z ważniejszych bastionów przygranicznych państwa Raszki podczas konfliktów z sąsiednim Bizancjum. W 1331 roku w murach warowni uwięziono, a następnie uduszono zdetronizowanego króla Serbii - Stefana Urosza III Deczańskiego (1285-1331). Po śmierci władca pochowany został w Deczanach (Visoki Dečani) w Metohii, gdzie przez wiele stuleci czczono jego zwłoki, jako nie ulegające rozkładowi relikwie "świętego króla". W połowie XV wieku warownia została zdobyta i zajęta przez wojska tureckie. W kolejnych stuleciach na zamku stacjonował garnizon wojskowy. Z biegiem czasu oraz rozwojem artylerii jednak utracił on swoje strategiczne znacznie i zaniedbany zaczął stopniowo popadać w ruinę. Do czasów obecnych z tej niegdyś potężnej twierdzy zachowały się jedynie ruiny. Planowana jest także częściowa rekonstrukcja warowni, która ma także uchronić ją od postępującej degradacji. Z murów zamku rozpościera się przepiękna panorama pobliskiej Mitrovicy oraz doliny rzeki Ibar.

mail

Multimedia