Kartagena - panorama

Kartagena (Cartagena) to miasto portowe we południowo-wschodniej Hiszpanii, położone nad brzegiem Morza Śródziemnego. Jego początki sięgają VIII wieku p.n.e., kiedy to Fenicjanie założyli tu jedną ze swoich kolonii. Niespełna wiek później została ona przejęta przez Mastienów (lud iberyjski), a w 228 roku p.n.e. osadę podbili Kartagińczycy z Afryki Północnej. Wtedy też wóz kartagiński Hazdrubal Starszy (brat Hanibala) nadał wiosce nową nazwę Karthad Hadaszt czyli Nowa Kartagina. Jeszcze w tym samym wieku osada została podbita i zajęta przez Rzymian, którzy przemianowali ją na Carthago Nova i utworzyli tu strategiczny port nad Morzem Śródziemnym w tej części Imperium Rzymskiego. W czasie ich rządów w mieście zostało wzniesionych wiele znamienitych budowli wraz z amfiteatrem, którego ruiny przetrwały do czasów obecnych. Rozkwit miasta, związany był głównie z eksploatacją pobliskich złóż srebra i ołowiu. Po upadku Cesarstwa Kartagena została najechana i złupiona przez Wandali. Po nich kolejno przybyli Bizantyjczycy, Wizygoci i Arabowie. Tych ostatnich z miasta przegonił w połowie XIII wieku kastylijski książę Alfons, późniejszy król Alfons X Mądry. Praktycznie od połowy XVI stulecia w mieście znajdowała się główna baza hiszpańskiej floty wojennej. W 1854 roku mieszkańcy Kartageny na gruzach rzymskiego amfiteatru wybudowali arenę do korridy.

Zwiedzanie

Jednym z najcenniejszych zabytków Kartageny jest okazała gotycka katedra (Catedral de Santa María la Vieja). Legenda głosi, że pierwszy kościół założył apostoł Jakub w połowie I wieku. Wiadomo tylko, że katedra została zrekonstruowana po zdobyciu miasta w 1245 roku przez księcia Alfonsa. W kolejnych wiekach świątynia była wielokrotnie przebudowywana. Wewnątrz katedry w krypcie zachowały się rzymskie mozaiki z I wieku p.n.e. Pozostałe ważne zabytki Kartageny to m.in. pozostałości kartagińskich i bizantyjskich murów obronnych, pochodzący z przełomu XVII i XVIII wieku kościół S. Maria de Gracia, budynek ratusza miejskiego (Palacio Consistorial de Cartagena), usytuowana przy dawnej rzymskiej drodze Torre Ciega (Ślepa Wieża), Muzeum Archeologiczne, pozostałości średniowiecznego zamku oraz ruiny rzymskiego teatru (Augusteum).

mail

Multimedia