Le Puy-en-Velay - panorama

Le Puy-en-Velay to niewielkie miasto w środkowej Francji, położone w dolinie rzeki Borne. Słynie ono głownie z niezwykłych powulkanicznych turni, sterczących w samym centrum miasta na których znajdują się ważne francuskie sanktuaria. Na ich szczycie znajdują się ważne francuskie sanktuaria. Początki miasta sięgają zamierzchłych czasów starożytnych, kiedy znajdował się tu celtycki ośrodek kultu pogańskiego. Ofiary składano wówczas na wysokiej powulkanicznej turni skalnej na której w późniejszym czasie wybudowana została kaplica św. Michała (Saint-Michel d'Aiguilhe). Osadę schrystianizowano w III wieku n.e., a niespełna dwa stulecia później założono biskupstwo i rozpoczęto budowę pierwszej katedry. W starożytności Le Puy-en-Velay stanowiło ważny ośrodek kultu maryjnego. Stąd też wyruszały pielgrzymki do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Pierwszym pielgrzymem był biskup Godescalc który w 962 roku wyruszył spod nowo wybudowanej kaplicy w kierunku Hiszpanii wytyczając przy okazji nowy szlak. Obecnie Le Puy-en-Velay stanowi nadal ważny ośrodek kultu maryjnego, który przyrównać można do polskiej Częstochowy.

Zwiedzanie

Jednym z najważniejszych zabytków Le Puy-en-Velay jest usytuowana w samym sercu najstarszej części miasta okazała romańska katedra Marii Panny. Świątynia ta wzniesiona została w XII wieku w miejscy starej pochodzącej z V stulecia kaplicy. W jej wnętrzu przechowywana jest cudowna figurka Matki Bożej będąca kopią relikwii przywiezionej w 1254 roku przez króla Ludwika IX, która spalona została przez zwolenników rewolucji francuskiej w XVIII wieku. W katedrze obejrzeć można także doskonale zachowane romańskie freski pochodzące jeszcze z czasów budowy świątyni. Od wschodniej strony do prezbiterium katedry przylega potężna dzwonnica, górująca nad całym kompleksem katedralnym. Kolejnymi ważnymi zabytkami Le Puy-en-Velay są górujące nad miastem dwie powulkaniczne skały na których kolejno znajdują się wybudowana w 962 roku romańska kaplica św. Michała w Aiguilhe (Église Saint-Michel d'Aiguilhe) oraz wzniesiony w 1860 roku przeszło 16 metrowy pomalowany na czerwono posąg Matki Boskiej z Dzieciątkiem (Statue de Notre-Dame de France).

Ciekawostki

  • Le Puy-en-Velay słynie z wyrobu pięknych koronek, które wytwarzane są tu po dziś dzień.

mail