Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - panorama

Odrzykoń to niewielka miejscowość w południowo-wschodniej Polsce, położona pośród malowniczych wagóż Pogórza Dynowskiego nad Wisłokiem (lewy dopływ Sanu). Główną atrakcją turystyczną są tu usytuowane na wysokiej skale (452 metry n.p.m.) ruiny Zamku Kamieniec. Najstarsze historyczne wzmianki o murowanym zamku w Odrzykoniu pochodzą z pierwszej połowy XIV wieku. Były to czasy panowania króla Kazimierza Wielkiego. Jeszcze w tym samym stuleciu warownia została nadana podkanclerzowi koronnemu i protoplaście rodu Kamienickich - Klemensowi z Moskorzewa. W 1397 roku nowy właściciel ufundował zamkową kaplicę a niespełna dwa lata później gościł tu sam Władysław Jagiełło. W kolejnych stuleciach zamek wielokrotnie zmieniał swoich właścicieli. Władali nim kolejno Bonerowie, Skotniccy i Firlejowie. To właśnie tutaj miał miejsce słynny spór o mur graniczy i prawo do korzystania ze studni zamkowej pomiędzy Skotnickimi a Firlejami, który zainspirował Aleksandra Fredrę do napisania Zemsty. W XVI wieku zamek został rozbudowany w stylu renesansowym. Kres świetności warowni nastał na czas potopu szwedzkiego, kiedy to po licznych najazdach zamek został obrócony w ruinę. Obecnie malownicze ruiny zamku udostępnione są dla zwiedzających. Odwiedzając warownię warto także zwrócić uwagę na ustawiony pośród ruin w 1894 roku (setna rocznica insurekcji) pomnik Tadeusza Kościuszki.

mail