Osnabrück - panorama

Osnabrück to miasto w północno-zachodnich Niemczech, położone nad rzeką Hase pomiędzy północną częścią Lasu Teutoburskiego, a górami Wiehengebirge. Jego początki sięgają drugiej połowy VII, kiedy to założona została tu osada. Jakiś czas później w czasach panowania Karola Wielkiego (742-814) założone zostało tu biskupstwo (pierwsze w Dolnej Saksonii) i przystąpiono do budowy katedry. Na początku IX wieku w Osnabrück założona została szkoła Gymnasium Carolinum, która była jedną z pierwszych tego typu placówek w tej części kraju. Jeszcze w tym samym wieku za wstawiennictwem Arnulfa z Karyntii (850-899) miasto zyskało liczne przywileje w tym także prawo bicia własnej monety. W połowie XII wieku Osnabrück na rozkaz cesarza Fryderyka Barbarossy (1122-1190) Osnabrück otoczone zostało potężnymi murami obronnymi, których część przetrwała do czasów obecnych. Wkrótce potem miasto stało się członkiem Hnazy, związku miast handlowych Europy Północnej z czasów średniowiecza i początku ery nowożytnej. W XVI wieku miasto stało się miejscem licznych procesów o czary. W sumie zabito lub spalono na stosie tu przeszło 270 kobiet. W latach 1643-1648 w miejscowym ratuszu były prowadzone negocjacje pokojowe pomiędzy katolickimi Habsburgami i protestanckimi Szwedami kończące wojnę trzydziestoletnią (1618-1648). Na przełomie XVII-XVIII wieku Osnabrück stanowiło część Księstwa Brunszwik-Lüneburg, a w 1806 roku weszło w skład Prus. Ciężko okres miasto przeżywało w czasie II wojny światowej kiedy to zniszczeniu uległa większa część jego zabudowy.

Zwiedzanie

Serce miasta stanowi niewielki trójkątny rynek (Markt) którego jedną z pierzei zamyka okazały budynek ratusza miejskiego (Rathaus). Budowla ta wzniesiona została na przełomie XV i XVI wieku i reprezentuje styl późnogotycki. Główna elewację zdobi zespół figur w których dopatrzeć można się rzeźbę Karola Wielkiego. W wnętrzu na uwagę zasługuje Izba Pokoju (Friedenssaal) w której 24 października 1648 roku podpisano słynny pokój westfalski - układ kończący wojnę trzydziestoletnią (1618-1648). Wydarzenie to upamiętnia klamka w kształcie gołębia z napisem Friede 1648. Innym cennym zabytkiem Osnabrücka jest usytuowana w pobliżu rynku okazała romańska katedra św. Piotra (Dom St. Peter). Swój obecny kształt świątynia uzyskała w czasie ostatniej większej przebudowy jaka przeprowadzona została w XVI wieku. W jej wnętrzu warto zwrócić uwagę na XIII wieczny romański krucyfiks oraz pochodzącą z tego samego okresu romańską chrzcielnicę. Pozostałe ważne zabytki Osnabrücka to m.in. XIV wieczny gotycko kościół Najświętszej Maryi Panny (Marienkirche) z tarasem widokowym na wieży z którego rozpościera się przepiękna panorama całego miasta, XVII wieczny pałac biskupi, kolegiata św. Jana (Stiftskirche St. Johann), dom niemieckiego malarza Felixa Nussbauma (obecnie siedziba muzeum), późnogotycki kościół św. Katarzyny (St. Katharinen) oraz pozostałości średniowiecznych obwarowań ze słynną basztą Bucksturm w której w XVI wieku znajdowało się więzienie dla kobiet posądzonych o czary.

mail

Multimedia