Gejzer Herlany - panorama

Herlany to niewielka miejscowość i zarazem popularne uzdrowisko we wschodniej Słowacji, położone na skraju Gór Tokajsko-Slańskich, około 20 km w kierunku północno-wschodnim od centrum Koszyc. Jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych jest tu usytuowany w parku miejskim (dawna dzielnica uzdrowiskowa) i będący osobliwością na skalę światową chłodny gejzer. Powstał on w wyniku odwiertów jakie były prowadzone tu w drugiej połowie XIX wieku w celu zwiększenia ilości wód mineralnych w uzdrowisku. Temperatura wypływającej wody ma zaledwie 20 °C, a wysokość słupa wody sięga 20 metrów. Odstępy czasu między kolejnymi wybuchami wahają się od 32 do 34 godzin, a erupcja trwa około 30 minut. Z uwagi na to, że gejzer z roku na rok słabnie słup wyrzucanej wody systematycznie zmniejsza się. O dokładnym czas erupcji gejzeru można dowiedzieć się w biurze informacji turystycznej w pobliskich Koszycach lub na stronie miasta Herlany: www.herlany.sk.

mail

Multimedia