Sperlonga - panorama

Sperlonga to niewielka nadmorska miejscowość w zachodnich Włoszech, położona w południowej części Lacjum nad brzegiem Morza Tyrreńskiego. Miasteczko usytuowane jest na malowniczym wysokim skalnym cyplu i po dziś dzień zachowuje średniowieczny charakter nadmorskiej osady o pełnej uroku architekturze białych domów oraz biegnących ku morzu kamienistych uliczek. Zachowały się tu także pozostałości starożytnych murów obronnych z wieżą wartowniczą. Nazwa miasta pochodzi od okolicznych jaskiń (jaskinia w języku łacińskim to speluncae). W latach pięćdziesiątych XX wieku (w czasie budowy drogi) odkryto tu starożytną grotę (Grotta di Tiberio). która stanowiła niegdyś integralną cześć willi rzymskiego cesarza Tyberiusza. W jej wnętrzu znaleziono niezliczoną ilość niezwykle cennych artefaktów oraz fragmentów dawnych rzeźb. Znaleziska te podziwiać można w Państwowym Muzeum Archeologicznym. Sperlonga to także znany i ceniony region wspinaczkowy, w skład którego wchodzą m in. Grotta dell'Areonauta, Aprodo dei Proci, Moneta, Pueblo, Sperlonga i Gaeta.

mail