Wąwóz Homole - panorama

Wąwóz Homole to jeden z najpiękniejszych i najbardziej znanych polskich wąwozów. Znajduje się on na terenie Małych Pieninach w pobliżu niewielkiej wioski Jaworki w odległości około 3 km od Szczawnicy. Jego nazwa pochodzi od rosyjskiego słowa homoła (gomoła), które oznacza obły lub bezrogi co nawiązuje do kształtu doliny. Wąwóz cięgnie się on na długości około 800 metrów Ściany wąwozu wznoszą się na przeszło 120 metrów wysokości a jego dnem wije się krystaliczne czysty i wartki potok Kamionka. Tworzy wiele malowniczych kaskad, które już od wielu lat stanowią inspirację dla przyjeżdżających tu artystów. Wzdłuż wąwozu prowadzi licznymi metalowymi kładkami i mostkami nad potokiem wytyczony zielony szlak turystyczny. Jego trasa przez wąwóz wiedzie z Jaworek i kończy się za Polaną pod Wysoką na Wysokich Skałkach. Wąwóz Homole wraz Czajakową Skałą oraz boczną częścią dolinki Koniowskiego Potoku został w 1963 roku objęty rezerwatem przyrody imienia Jana Wiktora. Miejscowe legendy opowiadają, że pomiędzy skałami wąwozu ukrytych jest wiele cennych skarbów i kosztowności. W związku z tym od czasów średniowiecza zawsze w wąwozie spotkać można było zapalonych poszukiwaczy złota.

mail