Zamek w Bac - panorama

Bač to niewielka miejscowość w północno-zachodniej Serbii, położona nad kanałem Dunaj-Cisa-Dunaj w pobliżu chorwackiej granicy. W tym malowniczym miasteczku od którego swoją nazwę wzięła cała kraina (Baczka) zachowało się kilka interesujących zabytków z których najciekawszym są malownicze ruiny średniowiecznego zamku. Warownia ta wzniesiona została w połowie XIV wieku z inicjatywy ówczesnego króla Węgier - Karola Roberta (1288-1342). Budowla powstała w miejscu starych umocnień na niewielkiej wyspie, w zakolu rzeki. Dostęp do zamku możliwy był jedynie poprzez zwodzone mosty, a sam zamek określany był mianem wodnej twierdzy. Niespełna wiek później wraz z rosnącym zagrożeniem ze strony imperium osmańskiego warownia została poddana gruntownej rozbudowie. Powstały wówczas nowe umocnienia, a sam zamek dostosowano do ówcześnie obowiązujących standardów militarnych. Nie pomogło to niestety przed napierającymi wojskami sułtana Sulejmana Wspaniałego, które po zwycięskiej bitwie pod Mohaczem w 1529 roku zajęły twierdzę i wraz okolicznymi terenami przyłączyły do sandżaku segedyńskiego. W rękach Turków Bač pozostawał do 1699 roku, kiedy to podpisaniu traktatu pokojowego w Karłowicach warownia znalazła się w granicach państwa Habsburgów. Spokój jednak nie trwał długo bowiem już w 1703 roku wybuchło węgierskie Powstanie Rakoczego w czasie którego zamek został doszczętnie splądrowany i spalony. Od tego czasu opuszczona i zaniedbana warownia zaczęła popadać w coraz to większą ruinę. Do czasów obecnych z tej niegdyś imponującej twierdzy zachował się jedynie okazały kwadratowy donżon oraz pozostałości murów obronnych. Odwiedzając Bač warto także zobaczyć kościół i klasztor franciszkański, XVIII wieczny barokowy kościół oraz pozostałości tureckiej łaźni.

mail

Multimedia