Chauvigny - panorama

Chauvigny to miasto środkowej Francji, położone na malowniczym skalnym cyplu w dolinie rzeki Vienne. Jego początki sięgają czasów starożytnych, kiedy to znajdowała się tu jedna z rzymskich kolonii. Z uwagi na strategiczne położenie w okresie średniowiecza miasto odgrywało ważną rolę w regionie. Naturalną obronność wzgórza wykorzystano budując tu aż trzy zamki. Południowy cypel zajmuje wzniesiony bezpośrednio na skale Château Baronnial. Twierdza ta wzniesiona została w XI wieku i obecnie stanowi malowniczą ruinę. Z tej niegdyś okazałej warowni zachował się imponujący donżon oraz pozostałości murów. W pobliżu ruin, tuż nad wschodnią krawędzią wzgórza stoi wybudowany na przełomie XII i XV wieku Château d'Harcourt. Jest to najlepiej zachowany zamek w Chauvigny, który składa się ze smukłej baszty otoczonej pierścieniem murów obronnych. Kolejna warownia, Donjon de Gouzon to z kolei ogromny prostokątny donżon wyrastający ponad zabudowę miasteczka. Dziś w jego murach mieści się ekspozycja poświęcona rozwojowi przemysłu oraz rzemiosła w Chauvigny i okolicach. Odwiedzając miasto warto także zobaczyć romański kościół św. Piotra (Église Saint-Pierre). Świątynia ta wzniesiona została na przełomie XI i XII wieku i do czasów rewolucji stanowiła siedzibę arcykapłana Ancien régime - absolutystycznego systemu społeczno-politycznego, który istniał we Francji za panowania dynastii Walezjuszów i Burbonów.

mail

Multimedia