Piekielna Jama - panorama

Piekielna Jama to jaskinia krasowa w północnej Słowenii, położona w odległości około 5 km w kierunku północnym od miejscowości Šempeter. Jest to jedna z najchętniej odwiedzanych jaskich w słoweńskiej części Styrii. Zbadana i udostępniona dla zwiedzających została na początku drugiej połowy XIX wieku. Wtedy też odnaleziono w niej szczątki ludzi oraz zwierząt zamieszkujących grotę w okresie paleolitu. Wewnątrz groty trasa turystyczna wiedzie wzdłuż podziemnego potoku Peklenščica. Przechodząc korytarzami jaskini podziwiać możemy bogactwo form krasowych w postaci licznych stalaktytów i stalagmitów. Dodatkową atrakcją jest tu mający blisko 5 metrów wysokości podziemny wodospad (największy w całej Słowenii). Całkowita długość korytarzy jaskini wynosi około 1160 metrów. W jej wnętrzu panuje stała temperatura 10 stopni Celsjusza. Swoją nazwę jaskinia zawdzięcza znajdującemu się nad jej wejściem głazowi przypominającego swoim wyglądem diabła. W zimie zaś, kiedy to temperatura wewnątrz groty jest większa niż na zewnątrz z jej czeluści wydobywa się para co także budzi skojarzenia z mocami piekielnymi.

mail