Kaliningrad - panorama

Kaliningrad (Królewiec) to miasto w zachodniej Rosji, położone w obwodzie kaliningradzkim (eksklawa Federacji Rosyjskiej) u ujścia rzeki Pregoły do Morza Bałtyckiego. Założone zostało w 1255 roku przez Krzyżaków w miejscu dawnej pruskiej osady zwanej Tuwangste ku chwale ówczesnego czeskiego króla Przemysła Ottokara II, który stanął na czele wojsk krzyżackich podczas wyprawy zbrojnej przeciwko Prusom. Wkrótce potem Krzyżacy wznieśli to warowny zamek, który w 1312 roku stał się siedzibą wielkiego marszałka zakonu. W XIV wieku miasto stało się członkiem Hanzy (związku miast handlowych Europy Północnej z czasów Średniowiecza i początku ery nowożytnej), a od 1440 roku weszło w skład Związku Pruskiego. W 1455 roku Królewiec został zajęty przez wojska krzyżackie i niespełna dwa lata później stał się siedzibą wielkiego mistrza krzyżackiego. Po sekularyzacji zakonu krzyżackiego i hołdzie pruskim (1525) miasto stało się stolicą Księstwa Pruskiego zależnego od króla polskiego. W 1618 Prusy Książęce wraz z Królewcem przeszły we władanie elektorów Brandenburgii, a w 1871 miasto stało się częścią nowo utworzonego Cesarstwa Niemieckiego. Najtragiczniejszy okres w historii miasta nastał na okres II wojny światowej, kiedy to w skutek alianckich nalotów, a potem zaciętych walk podczas oblężenia miasta w 1945 roku Stare Miasto w Królewcu zostało praktycznie doszczętnie zrównane z ziemią. Po wojnie ruiny zostały rozebrane, zacierając wszelkie ślady historycznej tkanki miejskiej. Wkrótce potem miasto wraz z całym obwodem stało się wielką bazą wojskową Floty Bałtyckiej. Obcokrajowcy (nawet ci z PRL), mieli zakaz wjazdu do zmilitaryzowanego obwodu (który był wyposażony także w broń nuklearną). Dopiero w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia Kaliningrad zabudowano brzydkimi betonowymi blokami. Największy z nich, tzw. Dom Sowietów, straszy w centrum do dziś (przed wojną znajdował się tu zamek). Ogromny budynek stoi pusty, bo po upadku ZSRR zabrakło pieniędzy na jego wykończenie.

Zwiedzanie

Po II wojnie światowej na cześć jednego z członków partii bolszewickiej - Michaiła Kalinina ponownie zmieniono jego nazwę na Kaliningrad. Do czasów obecnych w mieście zachowało się niewiele zabytków i praktycznie w ogóle nie przypomina ono dawnego Królewca. Do najważniejszych z nich zaliczyć można m.in. XVI wieczną katedrę św. Wojciecha i Najświętszej Marii Panny, ewangelicki Kościół Luizy (obecnie Teatr Lalek), gotycki Kościół Świętej Rodziny (obecnie filharmonia), znajdujący się w miejscu zburzonego zamku krzyżackiego Dom Sowietów, Muzeum Bursztynu oraz stanowiące pozostałości miejskich fortyfikacji bramy miejskie (Brandenburska, Królewska i Wrangel).

Ciekawostki

  • Na przestrzeni wieków miasto wielokrotnie zmieniało swoją nazwę. Pierwotne określane było jako Lipnik później zaś przemianowano je na Pregelmünde (Pregołoujście), a potem na Królewiec;
  • Kaliningrad to jedyny niezamarzający rosyjski port na Bałtyku.

mail

Multimedia