Wąwóz Turda - panorama

Turda to niewielka miejscowość w środkowej Rumunii (Transylwania), położona około 30 km w kierunku południowym od miasta Kluż-Napoka. Jedną z ciekawszych atrakcji przyrodniczych jest tu znajdujący się około 5 km w kierunku zachodnim od miasta niezwykle malowniczy Wąwóz Turda. Ciągnie się on na przestrzeni około 3 km, a okalające go pionowe skały w niektórych miejscach wznoszą się nawet na blisko 300 metrów. Wąwóz ten powstał w okresie jury poprzez długotrwała erozję skał wapiennych, przez płynąca tędy niegdyś rzekę Hasdat (obecnie potok). Dnem wąwozu wiedzie jeden z kilku oznakowanych szlaków turystycznych (w sezonie płatny). Trasa jest stosunkowo łatwa i prowadzi nas licznymi mostkami oraz półkami skalnymi wzdłuż malowniczego potoku Hasdat. Jej przejście zajmuje maksymalnie półtorej godziny. W wąwozie znajduje się także kilkadziesiąt niewielkich jaskiń. Napotkać tu możemy także wiele ciekawych i rzadko spotykanych roślin oraz zwierząt. W pobliżu wejścia do wąwozu znajduję się parking samochodowy, schronisko turystyczne oraz pole namiotowe. Wąwóz Turda to także prawdziwy raj dla miłośników wspinaczki skałkowej i wysokogórskiej. Wytyczonych jest tu około 200 wspinaczkowych tras górskich o różnym stopniu trudności. Obecnie Wąwóz Turda stanowi jedną z najbardziej znanych i najliczniej odwiedzanych przez turystów tego typu atrakcji w Transylwanii.

mail

Multimedia